Συγκροτήθηκε επιτροπή για τις επενδύσεις στα Δωδεκάνησα

Συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, η Περιφερειακή γνωμοδοτική επιτροπή για τα επενδυτικά σχέδια στα νησιά μας.

Στην απόφαση αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:

1. Μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής  Επιτροπής είναι:
 •  Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον αντιπεριφερειάρχη Φιλήμονα Ζαννετίδη.

• Καραγιάννης   Τριαντάφυλλος,   Δντής   Αναπτυξιακού   Προγραμματισμού Δωδεκανήσου,   με   αναπληρωτή   τον   Παπούλη   Αντώνη,   υπάλληλο   της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

•  Κολαϊνής   Ιάκωβος, προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδ/σου, με αναπληρωτή του την Σταυρούλα Θεοφιλάκου , υπάλληλο του  Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδ/σου.

 • Ξάνθης   Αγαπητός,   προϊστάμενος   της   Δ/νσης   Τουρισμού   Δωδ/σου,   με αναπληρωτή   του   τον     Καπετάνο   Δημήτρη,   προϊστάμενο   Τουριστικών Επαγγελμάτων της ίδιας Δ/νσης.

• Εμμανουήλ Σαββής, εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος κατ/μα Ρόδου, με αναπληρωτή του τον Ηλιάδη  Ηλία.

•  Μουντουφάρης   Χαρίτωνας     Υπάλληλος   της   Τράπεζας   Πειραιώς   στο κατάστημα Ρόδου, με αναπληρωτή του τον Λάιο Αθανάσιο.

•  Ζωγραφίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας - Περιφερειακό Τμήμα Δωδ/σου,  με αναπληρωτή του τον  Τσέλιο Αριστοτέλη.

• Πάππου Ιωάννης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Δωδ/σου, με αναπληρωτή του τον  Χρήστο  Ευστρατίου.

• Διαμαντή   Τσαμπίκα,   εκπρόσωπος   του   Τεχνικού   Επιμελητηρίου   Ελλάδος-Τμήμα Δωδ/σου, με αναπληρωτή της τον κ. Ράμμο Νικόλαο.

•  Ταταράκης Νικόλαος, εκπρόσωπος της Διέυθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου, με αναπληρωτή του τον  Βιντιάδη Εμμανουήλ.

2. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται,η Χαριστούλα Χατζημανώλη, υπάλληλος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδ/σου.

ΑΡΘΡΟ 2
Το έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ο Κανονισμός Λειτουργίας της, οι περιορισμοί και οι όροι για τα μέλη της καθώς και οι λοιπές διατάξεις που την διέπουν αναφέρονται στην απόφαση ΑΠ:42/30-3-17( ΦΕΚ/Β/ 1295/13-4-17) του  Περιφερειάρχη   Νοτίου   Αιγαίου   με   θέμα   «Σύσταση   της   Γνωμοδοτικής Επιτροπής   της Περιφερειακής Ενότητας    Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.’’