Λεξιστορείν: Το πλιγούρι!

Η  λέξη  πλιγούρι, που απαντά με ποικίλες μορφές στα διάφορα ιδιώματα, δηλώνει το χοντροαλεσμένο σιτάρι,  το οποίο πρέπει να βραστεί σε νερό.

Λόγω αυτού του  τρόπου  παρασκευής  χρησιμοποιήθηκε  για την  δημιουργία της λέξης  ήδη από την αρχαία και βυζαντινή περίοδο το ρήμα  πνίγω, μιας και το σιτάρι «πνίγεται», βυθίζεται στο νερό για να φαγωθεί.

Επομένως, ως αρχικός τύπος της λέξης  πρέπει να θεωρηθεί ο τύπος  πνιγούρι, που σταδιακά εξελίχθηκε σε πλιγούρι (και στην Ρόδο περγιούρι).