...Πέρα βρέχει!

Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κατέχει την πρωτιά στις διανυκτερεύσεις και στις τουριστικές εισπράξεις (όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιοποιήθηκαν αυτές τις μέρες) δείχνει τη σημαντική συνεισφορά των νησιών μας στην εθνική οικονομία.

Που θα μπορούσε βέβαια να ήταν μεγαλύτερη και με οφέλη για τους νησιώτες εάν οι αρμόδιοι του κράτους αντιλαμβανόταν τι συμβαίνει σε αυτό εδώ τον τόπο.

Αλλά...πέρα βρέχει!