Τίποτα δεν αλλάζει σε αυτό τον τόπο...

Τα ίδια συνέβαιναν και στη Ρόδο μας πριν από 61 χρόνια. Τα ζώα έβοσκαν ανεξέλεγκτα μέσα στο αεροδρόμιο των Μαριτσών.

Το μοναδικό που άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα,  είναι το εξής: Τότε, οι αρμόδιες αρχές, εντόπιζαν και κανέναν υπεύθυνο.

Σήμερα, για οτιδήποτε κι αν συμβεί, φταίει συνήθως η.... κακούργα η κοινωνία...!

Μιχ.Μ.