Ακόμα δεν μπορούμε να «χωνέψουμε» την απόφαση του ΙΚΑ για το παλιό κτίριο στη Ρόδο!

● Ακόμα δεν μπορούμε να «χωνέψουμε» το γεγονός ότι μετά από τριάντα και πλέον χρόνια, από τότε που εγκαταλείφθηκε το κτίριο του παλιού ΙΚΑ, η διοίκηση του ΙΚΑ αποφάσισε να πραγματοποιήσει στατική μελέτη για το κτίριο! Εάν δεν υπήρχε τέτοια μελέτη πως αποφασίστηκε η εγκατάλειψή του; 

● Kαι καλά από την αρχή δεν το έκαναν, στη συνέχεια, τόσα χρόνια γιατί δεν το έπραξαν; Να υποθέσουμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει; 

● Έχει πάντως πλάκα να γίνει μια τέτοια μελέτη και να δείξει ότι... δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα. Στην Ελλάδα ζούμε οπότε όλα είναι σχετικά!

Ο κακός