Παράταση ισχύος των σημάτων ελευθέρας εισόδου στην Παλιά Πόλη Ρόδου

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων του Δήμου Ρόδου ανακοινώνει την, άνευ άλλου, παράταση ισχύος έως και την 31/03/2018 όλων των ήδη εκδοθέντων, από την αρμόδια Επιτροπή, Σημάτων ελευθέρας εισόδου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Για την ανανέωση των εν λόγω Σημάτων, παρακαλούνται οι κάτοχοι αυτών όπως προσκομίσουν μέχρι την 31/03/2018 σχετική Αίτηση με όλα τ’απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου (Έρνεστ Μπέβιν 2 – τηλ. 2241025615).