Με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος

Συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου με τηλεδιάσκεψη σε Ρόδο και Σύρο, η επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου για να εξετάσει τρέχοντα θέματα.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής:
1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: έκταση 131689,5 , με σύνοδα και επιμέρους έργα και επεμβάσεις σε συνολική έκταση 265647,57 τ.μ στη θέση "Τούρλες" Τ.Κ. Κώστου, Δ.Ε Πάρου, Δήμου Πάρου

2. Αναθεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέση νήσου Σίφνου.

3. Αναθεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: εκπομπής με κωδικό θέσης 3006187 ΒΑΘΥ ΣΙΦΝΟΥ Β νήσου Σίφνου της DIGEA ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στον όρμο Αλίντων Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά: «Ανανέωση τροποποίηση της Έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Τήλου και την μετατροπή του ΟΕΔΑ».