Ο ΕΦΚΑ αναζητά  τέσσερα κτίρια στη Ρόδο για να στεγάσει τις υπηρεσίες του

Τέσσερα νέα κτίρια προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες του αναζητά στο νησί της Ρόδου ο Ενιαίος  Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα κτιριακά αυτά συγκροτήματα, σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε κατά  πλειοψηφία από την διοίκηση του ΕΦΚΑ, απαιτούνται να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα μισθωθούν για 9 τουλάχιστον χρόνια, με δικαίωμα παράτασης άλλα τρία χρόνια στη συνέχεια.

Το πρώτο, που θα στεγάσει την Διεύθυνση Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης  Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο, θα πρέπει:

Να διαθέτει συνολική επιφάνεια χώρων 710 τμ , από τα οποία τα 560 τμ να προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης και τα υπόλοιπα 150 να προορίζονται για χρήση αρχείων και βοηθητικών χώρων.
Το ανώτερο μηνιαίο μίσθωμα θα ανέρχεται σε 6,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για την επιφάνεια της ανωδομής  των χώρων κύριας χρήσης και ποσό της τάξης του 1,5 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους.

Το δεύτερο κτίριο που αναζητά ο ΕΚΦΑ στη Ρόδο, προορίζεται για να στεγάσει την διεύθυνση ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει συνολική επιφάνεια χώρων 435 τετραγωνικά μέτρα από τα οποία τα 320 τμ να προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης και τα 115 τμ για βοηθητικούς χώρους.

Η χρονική διάρκεια ορίζεται στα 9 έτη αρχής γενομένης από την επομένη της παραλαβής του οικήματος με πρωτόκολλο, δυνάμενη να παραταθεί με τους ίδιους όρους μέχρι και τρία ακόμα έτη για κάθε έτος ξεχωριστά ή και κατά μικρότερα χωριστά διαστήματα με μονομερή δήλωση του ΕΦΚΑ, υποχρεωτική για τον εκμισθωτή.

Το τρίτο κτίριο  προορίζεται για να στεγάσει την Α’ Τοπική Διεύθυνση Δωδεκανήσου. Θα έχει έδρα τη Ρόδο και απαιτούνται:

1.540 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων τα 1.155 τμ θα προορίζονται για κύριους χώρους και τα υπόλοιπα 385 τμ για βοηθητικούς.

Το τέταρτο κτίριο που αναζητά ο ΕΦΚΑ στη Ρόδο αναμένεται να στεγάσει το αποκεντρωμένο τμήμα του ΚΕΑΟ στη Ρόδο (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών).

Για το κτίριο αυτό απαιτούνται 380 τμ εκ των οποίων τα 280 από αυτά θα είναι  για κύριους και τα υπόλοιπα 100 τμ για την χρήση αρχείων και βοηθητικών χώρων.

Ποιό θα είναι το κόστος
Αναλυτικά τα ποσά που θα απαιτηθούν για τη στέγαση των κτιρίων αυτών θα είναι τα εξής:
Για το  Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης  Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο: Ποσό της τάξης των 612.212 ευρώ.

Για την διεύθυνση ΠΕΣΥ νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο: Η πίστωση θα έχει συνολικό ύψος 356.000 ευρώ

Για το Ακίνητο που θα στεγάσει το Αποκεντρωμένο Τμήμα ΚΕΑΟ Ρόδου, η πίστωση που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό θα είναι της τάξης των 312.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στη Ρόδο θα λειτουργήσει  συγκροτημένα Περιφερειακό  Κέντρο  Ασφάλισης (ΠΕΚΑ), στο πλαίσιο της μάχης για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής όπως είχε δεσμευτεί ο υφυπουργός κος Πετρόπουλος.