Άμεσα ξεκινά η συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου Τήλου,  από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Στο πλαίσιο των συνεχών παρεμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο οδικό δίκτυο των νησιών, προκειμένου αυτό να καταστεί ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Τήλου», έναντι συνολικού ποσού 76.671,23 ευρώ.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε διάφορα σημεία στην Επαρχιακή Οδό Λιβάδια – Μεγάλο Χωριό Τήλου, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και λειτουργικότητας. Τα έργα πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.