Λεξιστορείν: Μια κυβέρνηση  που... κωπηλατεί!

Κυβέρνηση σήμερα σημαίνει το ανώτατο όργανο άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας αποτελούμενο από τον πρωθυπουργό μιας χώρας και τους υπουργούς του.

Η λέξη ουσιαστικά αποτελεί ναυτικό όρο μιας που είναι σύνθετη από τις λέξεις κύμβη = είδος μικρού αυτοσχέδιου πλοίου (κυρίως αλιευτικού) + το ρήμα  ερέσσω = κωπηλατώ.

Δήλωνε τη διοίκηση του πλοίου, ενώ ο κυβερνήτης ήταν ο πλοηγός, αυτός που κατηύθυνε το πλοίο  χαράσσοντας την πορεία του ταξιδιού.

Ευνόητο είναι πως με το πέρασμα των χρόνων η λέξη πέρασε από την σημασία της καθοδήγησης ενός πλοίου στην σημασία της διακυβέρνησης μιας πόλης και μιας ολόκληρης χώρας.