Πολλοί θα έπρεπε να ντρέπονται για την κατάρρευση της Ροδιακής Έπαυλης

• Πολλοί θα έπρεπε να ντρέπονται για την κατάρρευση της Ροδιακής Έπαυλης αλλά μάλλον ψάχνουμε ψύλλους στ’ άχυρα!

• Βεβαίως η βασική ευθύνη βαρύνει το κράτος των Αθηνών, αλλά και σε τοπικό επίπεδο έχουμε τις ευθύνες μας! Διότι θα έπρεπε να είχαμε ξεσηκωθεί εδώ και χρόνια και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, αλλά...

• Πάντως με υπομνήματα και παρακλήσεις δεν λύνεται το πρόβλημα! Καιρός να αποφασίσουμε άλλες λύσεις, πιο δυναμικές, αν θέλουμε να σωθεί το κτίριο. Κάποιοι επιτέλους πρέπει να ξυπνήσουν!

Ο κακός