Υπηρεσίες κατ’ οίκον από την Πανάκεια για ψυχικά πάσχοντες

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων «Πανάκεια» πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα  υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’οίκον στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  κατόπιν έγκρισης από άποψη σκοπιμότητας από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Στόχος των υπηρεσιών του προγράμματος που θα  λειτουργήσει  συνοπτικά ως Κινητή Μονάδα για τη Ρόδο και τα λοιπά νησιά του  νομού Δωδεκανήσου θα είναι η κάλυψη των αναγκών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης για την αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής των ψυχικών ή/και ανοϊκών παθήσεων καθώς και τη διασφάλιση της συνέχεια της ψυχιατρικής ή/και νευρολογικής φροντίδας.

Το προσωπικό με το οποίο θα στελεχώνεται η πολυκλαδική ομάδα θα αποτελείται από τις εξής ειδικότητες επαγγελματιών υγείας:
Έναν (1) ψυχίατρο
Έναν (1) Ψυχολόγο
Έναν (1) Επισκέπτη Υγείας ή Νοσηλευτή (ΠΕ/ΤΕ)
Έναν (1) Κοινωνική Λειτουργό

Επωφελούμενοι των υπηρεσιών του προγράμματος θα είναι ψυχικά πάσχοντες και ανοϊκοί ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω της βαρύτητας της νόσου αλλά και οι φροντιστές τους οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί το φορτίο της φροντίδας των ασθενών κατ’οίκον.

Να σημειωθεί τέλος ότι η  χρηματοδότηση του προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους των Π.Ε.Π, με τις προϋποθέσεις αξιολόγησης και έγκρισης των πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Συντονιστής του όλου προγράμματος και επιστημονικά υπεύθυνος  για την εταιρεία Πανάκεια, θα είναι ο συμπατριώτης μας ψυχίατρος κ. Αναστάσιος Πλατής.