Δύo νέες εστίες καταρροϊκού πυρετού σε Σάμο και Κω

Δύο ακόμη εστίες καταρροϊκού πυρετού σε βοοειδή εκδηλώθηκαν στα νησιά Κω και Σάμο.

Σύμφωνα με έγγραφο του τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην πρώτη περίπτωση υποψία της νόσου τέθηκε ύστερα από εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων (ανορεξία, κατάπτωση, πυρεξία, ρινική καταρροή, οίδημα προσώπου και δύσπνοια) της σε βοοειδές και εστία επιβεβαιώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2018, στην Κω.

Το ζώο απεβίωσε την επόμενη ημέρα. Το βοοειδές βρέθηκε οροθετικό και ανιχνεύθηκε ο ορότυπος BTV-16.

Η δεύτερη εστία επιβεβαιώθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2018, στη Σάμο. Υποψία της νόσου τέθηκε ύστερα από διαπίστωση ορομετατροπής σε βοοειδές-μάρτυρα, πλαίσιο εφαρμογής ορολογικής επιτήρησης, χωρίς να έχουν παρατηρηθεί κλινικά συμπτώματα στο οροθετικό ζώο, όπως και σε κανένα άλλο ζώο στην εκτροφή.

Η διαδικασία οροτυποποίησης κατέδειξε τον ορότυπο BTV-16.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η έξοδος βοοειδών και μικρών μηρυκαστικών από το νησί της Σάμου και της Κω προς την υπόλοιπη νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα.                                   

Πηγή: agronews.gr