Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου: Υποχώρησε το στήριγμα στην οδό Πυθαγόρα!

Συνολική και συντονισμένη πρέπει να είναι η παρέμβαση  που θα γίνει σε κάθε γωνιά της Μεσαιωνικής μας πόλης.  

Από τις υπηρεσίες της αρχαιολογίας και από τις υπηρεσίες του Δήμου και βέβαια με τη συμμετοχή και την συνδρομή των ιδιωτών. 

Η φωτογραφία είναι χθεσινή στην οδό Πυθαγόρα, όπου το στήριγμα που υπήρχε υποχώρησε. 

Παρόμοια σημεία που κρύβουν κινδύνους κατάρρευσης υπάρχουν σχεδόν παντού στη Μεσαιωνική μας πόλη. 

Γι’ αυτό, όσο νωρίτερα τα εντοπίσουμε και ξεκινήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, τόσο καλύτερο θα είναι για όλους.