Λεξιστορείν: Τον κακό σου τον φλάρο!

Έκφραση που χρησιμοποιείται για να δηλώσει την αγανάκτηση του ομιλητή για κάτι που έκανε ή είπε αυτός στον οποίο απευθύνεται.

Η λέξη φλάρος σημαίνει  τον ιερέα της Καθολικής Εκκλησίας , προερχόμενη από το μεσαιωνικό φράρος και το λατινικό frater = ο αδελφός.

Σύμφωνα με την παράδοση κάποιοι ορθόδοξοι νησιώτες, υπό βενετική κυριαρχία, απεχθάνονταν  τους ιεραπόστολους που έστελνε ο Πάπας για να τους προσηλυτίσει στην Καθολική Εκκλησία και χρησιμοποιούσαν αυτή την έκφραση για να δηλώσουν την αγανάκτηση τους και να τους  διακωμωδήσουν.