Νέο επιστημονικό συμβούλιο  στο Νοσοκομείο της Ρόδου

Ο διευθυντής της Β’ παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου της Ρόδου κ. Στέλιος Καραταπάνης, αναδείχθηκε στη θέση του προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου της Ρόδου, μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν την περασμένη Τετάρτη.

Στο ίδιο επιστημονικό συμβούλιο αναδείχθηκαν επίσης:
Οι διευθυντές: Μανωλίτσης Στέλιος, Μακρής Δημήτρης.
Ο επιμελητής Α: Μάριος Γεωργανάς και 
Ο επιμελητής Β: Παπαπαναγιώτου  Νικόλαος