Νέα μηχανήματα στο νοσοκομείο της Ρόδου

Να κινήσει τις διαδικασίες για την προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων μέσω ΕΣΠΑ, αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Ρόδου. 

Πρόκειται για μηχανήματα που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών του ιδρύματος. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εγκρίθηκε η προμήθεια των παρακάτω μηχανημάτων:  

- Σύστημα Μαγνητικής Τομογραφίας τεμ. 1 προϋπολογισμός 1.000.000 ευρώ
- Ψηφιακός Αγγειογράφος τεμ. 1 προϋπολογισμός 700.000 ευρώ
- Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα (Τραυματιολογικό) τεμ. 1 προϋπολογισμός 200.000 ευρώ 
- Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα τεμ. 1 προϋπολογισμός 250.000 ευρώ. 

Επίσης για το νοσοκομείο Καλύμνου αποφασίστηκε η αγορά αξονικού τομογράφου 16 τομών προϋπολογισμού 350.000 ευρώ.