Διευκρινιστική ανακοίνωση της Α' ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου για την πώληση ημερολογίων

Με τη παρούσα μας, ενημερώνουμε τους πολίτες της Ρόδου, πως ουδεμία σχέση υφίσταται μεταξύ της Α΄ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου , με αγνώστους, που πωλούν δήθεν για λογαριασμό και εξ ονόματος καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ημερολόγια του έτους 2018.