Λεξιστορείν: Ο  πόλεμος!

Η λέξη πόλεμος προέρχεται από το ομηρικό ρήμα πελεμίζω που σήμαινε «πολεμώ», με αρχική σημασία «φοβίζω τον εχθρό προτάσσοντας τη λόγχη μου».

Η  λέξη είναι ομόρριζη του ρήματος  πάλλω =σείω, κάνω κάτι να τρέμει, τινάσσομαι. Αρχικά η λέξη πόλεμος χρησιμοποιούνταν με αρνητική χροιά  ενώ αντίθετα η λέξη μάχη με θετική χροιά.

Ετσι ο ‘Oμηρος τον χαρακτηρίζει φθισήνωρ (ολέθριος), και δήιος (καταστρεπτικός).

Αργότερα ο πόλεμος παίρνει την έννοια του όλου (πόλεμος είναι το σύνολο των συγκρούσεων  με τον εχθρό), ενώ η μάχη την έννοια του μέρους (μάχη είναι η μεμονωμένη, συγκεκριμένη φάση αναμέτρησης με τον εχθρό).