ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2040

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Η Διαχείρισις του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος “Φετή Πασά” Ρόδου θεωρεί καθήκον της όπως και δημοσία εκφράση τας θερμοτέρας ευχαριστίας της προς τον Νομάρχην Δωδεκανήσου κ. Γ. Ρεμπάκον και τας υπ’ αυτόν υπηρεσίας δια την δωρεάν παραχώρησιν 424 χιλιογρ. σιδηρού οπλισμού δια την επισκευήν των εκ του σεισμού προξενηθεισών ζημιών εις την ενταύθα Μουσουλμανικήν Βιβλιοθήκην “Χαφούς-Αχμέτ Αγά”.

Εν Ρόδω τη 30-1-1958
Ο εκπρόσωπος
Χουσεΐν Αλή Χαϊδάρ

ΔΙ’ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ
Η ΡΟΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ “ΜΙΑΟΥΛΗΣ”
ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑΝ

Η Ρόδος είναι συνδεδεμένη ατμοπλοϊκώς με λιμένα της Ιταλίας, παρά τον δημοιουργηθέντα υπό μερίδος του τοπικού τύπου θόρυβον. Και ανεξαρτήτως του ότι ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, έχει υποσχεθή να ρυθμίση το θέμα της συνδέσεως με την Βενετίαν, θα έπρεπε να μη αγνοήται η συμβολή της Εταιρείας Νομικού εις το ζήτημα της ατμοπλοϊκής συνδέσεως Ρόδου-Ιταλίας.

Είναι γνωστόν εις όλους ότι το ατμόπλοιον “Μιαούλης” εκτελεί εβδομαδιαία ταξείδια Ρόδου Βρινδησίου, ακόμη και τον χειμώνα. Αναχωρεί εκ Βρινδησίου έκαστον Σάββατον και η τιμή του εισιτηρίου τουριστικής θέσεως είναι 1063 δραχμαί.

Συμφώνως προς στατιστικά στοιχεία του πρακτορείου Καραγιαννίδη, η κίνησις επιβατών από Ρόδου προς Βρινδήσιον είναι ασήμαντος, ενώ αντιθέτως όλα σχεδόν τα γκρούπ τουριστών της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, έρχονται εις Ρόδον μέσω Βρινδησίου και αναφέρεται ότι οι τουρίσται προτιμούν την σιδηροδρομικήν οδόν μέχρι Βρινδησίου, δια να αποφύγουν τας ταλαιπωρίας της συνήθως τρικυμιώδους Αδριατικής.
Αυτή είναι η αλήθεια επί του ζητήματος, χωρίς ψεύδη και χωρίς εκτραχηλισμούς εις ύβρεις.