Προσπάθειες διάσωσης του αγροτικού συνεταιρισμού Αρχαγγέλου

Να μην σταματήσουν οι προσπάθειες για την διάσωση του Συνεταιρισμού Αρχαγγέλου, αποφάσισαν τα μέλη που συγκεντρώθηκαν την περασμένη Κυριακή και άκουσαν την αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων και των δεδομένων από τον πρόεδρο του δ.σ. κ. Ιάκωβο Κολαϊνή.

Για να μπορέσει ο Συνεταιρισμός να ορθοποδήσει οικονομικά, θα πρέπει να καταβάλλουν τα 275 μέλη – συνεταίροι  του,  από 200 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση, γιατί σε άλλη περίπτωση είναι πολύ πιθανό να υπάρξει οριστικό αδιέξοδο.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του συνεταιρισμού επισήμανε μεταξύ των άλλων  για την οικονομική Κατάσταση Συνεταιρισμού:

«Όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά στην εισήγησή μας στις 30-9-17 αλλά και όπως γνωρίζετε από την επιστολή που σας έχουμε αποστείλει στις 16-10-2017 , το μεγαλύτερο πρόβλημα του Συνεταιρισμού ήταν και παραμένουν  οι οφειλές του σε Δημόσιους φορείς.

Στους  πίνακες που ακολουθούν  αναφέρονται οι οφειλές  κατά τους μήνες  Ιούνιο ,  Οκτώβριο και Δεκέμβριο του 2017 . Η παράθεση των πινάκων αυτών δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε αφενός το μέγεθος του προβλήματος και αφετέρου τις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά τους τελευταίους  έξι μήνες αλλά και που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου ο Συνεταιρισμός να ξεπεράσει τον κίνδυνο της χρεοκοπίας και της εκκαθάρισης.

Συμπερασματικά, από τα στοιχεία και τους πίνακες των οικονομικών υποχρεώσεων που παρουσίασε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού προκύπτει ότι:
Από όσα έχουμε προαναφέρει προκύπτει ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει ανακοπεί η καθοδική πορεία του Συνεταιρισμού, διότι κατορθώσαμε να λειτουργήσουμε νόμιμα και να καλύψουμε τις βεβαιωμένες  οφειλές των παρελθόντων ετών  προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ από τον Ιούλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο καταβάλλοντας συνολικά πάνω από  20.000 € .

Επίσης κατορθώσαμε και πληρώσαμε τον ΕΝΦΙΑ του 2017 ποσού 2.213 € και το τέλος επιτηδεύματος  του 2017 ποσού 800,95 € και όλα τα λειτουργικά έξοδα μέχρι και το Δεκέμβριο του 2017 και εκτιμούμε ότι με την πώληση του ελαιολάδου και του ταμειακού υπόλοιπου θα καλύψουμε το σύνολο των ανεξόφλητων υποχρεώσεων μας, όπως αναφέρονται παραπάνω, δηλαδή  αποδεικνύεται ότι ο Συνεταιρισμός είναι λειτουργικά βιώσιμος.

Επίσης κατορθώσαμε και αποπληρώσαμε με τα τρέχοντα έσοδα λειτουργικές δαπάνες των προηγούμενων ετών ύψους  5.657,86 € ήτοι 5.349 € δηλαδή τις μισές οφειλές στη ΔΕΗ, προκειμένου να γίνει ρύθμιση οφειλής ποσού 10.714€, 260 € στη μηχανοργάνωση και 48,86 € στη ΔΕΥΑΡ προκειμένου να γίνει  ρύθμιση της οφειλής ποσού 668 €.

Όμως, δυστυχώς, ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο για λόγους κακοδιοίκησης κατά το παρελθόν. Με άλλα λόγια ο Συνεταιρισμός κινδυνεύει να τεθεί σε εκκαθάριση διότι η προηγούμενη Διοίκηση δεν έχει υποβάλει τα οικονομικά αποτελέσματα των ετών 2014,2015,2016, όπως ορίζει ρητά ο νόμος,  στο Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, το οποίο διατηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και διότι δεν είχε ορίσει οικονομικό ελεγκτή για τα έτη 2014, 2015 και 2016, όπως επίσης απαιτεί  ο νόμος.

Και αν ακόμα ξεπεράσουμε το παραπάνω πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί κατά τα παρελθόντα έτη και τις οποίες έχουμε διεξοδικά παρουσιάσει τόσο στην παρούσα όσο και στην προηγούμενη μας εισήγηση με την εφ’ άπαξ καταβολή εκ μέρους κάθε συνεταίρου  του ποσού των 200 € για το 2018  ή 100 € για κάθε  εξάμηνο του 2018.

Η αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος του Συνεταιρισμού  είναι δυνατή μόνο αν θελήσουμε να συμβάλουμε  στην αντιμετώπισή του άμεσα και με συνέπεια όλοι μας ανεξαιρέτως, διαφορετικά επίκειται η χρεοκοπία του.

 Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι το θέμα με την Ενημερότητα του Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών είναι θέμα τυπικό αλλά και συνάμα ουσιαστικό και ίσως δεν κατορθώσουμε να το ξεπεράσουμε, διότι ο νόμος προβλέπει ότι όσοι Συνεταιρισμοί δεν υποβάλλουν επί τρία συνεχή έτη τα οικονομικά τους αποτελέσματα διαγράφονται από το Μητρώο και τίθενται σε εκκαθάριση.

Η άρνηση δε της προηγούμενης Διοίκησης να υπογράψει τους ισολογισμούς  των ετών 2014, 2015 και 2016, αναλαμβάνοντας, όπως οφείλει, την ευθύνη των πεπραγμένων της,  καθιστά το πρόβλημα αξεπέραστο και οδηγεί με βεβαιότητα τον Συνεταιρισμό στην ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ .   

Ο Συνεταιρισμός, λοιπόν, κινδυνεύει  και βρίσκεται  μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις ως προς το μέλλον του,  αποκλειστικά και μόνο από την κακοδιοίκηση του παρελθόντος.

Ως νέα Διοίκηση κατορθώσαμε και λειτουργήσαμε φέτος νόμιμα το Συνεταιρισμό, επίσης κρατήσαμε ενήμερες τις ρυθμισμένες οφειλές του παρελθόντος , όμως χωρίς τη δική σας συμβολή ο Συνεταιρισμός δεν έχει Μέλλον. Ο λόγος ανήκει στη Γενική Συνέλευση, η απόφασή μας είναι καθοριστική για το μέλλον του  Συνεταιρισμού.»