Οργανισμό διαχείρισης προορισμού επιδιώκει το Επιμελητήριο

Δύο προτάσεις υπέβαλε προς χρηματοδότηση στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το νότιο Αιγαίο 2017-2020 , το επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, όπως π.χ. νησιωτικότητα, υποδοχή μεταναστευτικών ροών, και της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.

Η πρώτη πρόταση έχει τον τίτλο «ανάπτυξη οργανισμού διαχείρισης προορισμού για το νησί της Ρόδου και της Κω» και η δεύτερη έχει τον τίτλο « ολοκληρωμένη ανάπτυξη του δικτύου Aegean cuisine στα Δωδεκάνησα»

Με την πρώτη πρόταση το επιμελητήριο στοχεύει στο να δημιουργήσει έναν οργανισμό ευέλικτο που θα μπορεί να ασχοληθεί με το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει τα δύο νησιά ως τουριστικούς προορισμούς, ενώ η δεύτερη πρόταση είναι επί της ουσίας η επέκταση της πρωτοβουλίας που ανήκει στο επιμελητήριο να δημιουργήσει το δίκτυο Aegean cuisine, και σε άλλους τομείς. 

Η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος ειδικού σκοπού είναι όλες οι περιοχές που περιλαμβάνονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (περιφερειακές ενότητες Κω, Καρπάθου, Καλύμνου, Ρόδου, Σύρου, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου, Θήρας).
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, όπως π.χ. νησιωτικότητα, υποδοχή μεταναστευτικών ροών, και της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι:
α) η βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας, των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών, των κοινωνικών υποδομών και αυτών της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων
β) δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
γ) δράσεις βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και δράσεις δικτύωσης-εξωστρέφειας- καινοτομίας
δ) δράσεις ανάπτυξης του τουριστικού και πολιτισμικού κεφαλαίου.
Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος είναι η περίοδος 2017-2020, με δυνατότητα παράτασης για μία τριετία και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέχρι του ύψους των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι φορείς υλοποίησης των έργων δύνανται να είναι όλοι οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και λοιποί οικονομικοί, επαγγελματικοί και άλλοι φορείς.