Διεθνής διαγωνισμός της ΔΕΥΑΡ

Διεθνή διαγωνισμό για τη λειτουργία και συντήρηση απομακρυσμένων εγκαταστάσεων αποχέτευσης προκήρυξε η ΔΕΥΑΡ. Ο διαγωνισμός είναι προϋπολογισμού 1.288.700 ευρώ και θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 19η Μαρτίου (στις 8 μ.μ.).