Λεξιστορείν: Το ταμείο είναι μείον

Η λέξη ταμείο είναι αρχαία ελληνική και είχε αρχική μορφή τον τύπο «ταμιείον», που σήμαινε «το θησαυροφυλάκιο, η αποθήκη», με αναγωγή στην λέξη ταμίας (ο θησαυροφύλακας,  ο αποθηκάριος) εκ του ρήματος τέμνω = κόβω. 
Ο ταμίας ήταν αρχικά ο  αξιωματούχος  που παραλάμβανε τα τρόφιμα σε  σιταποθήκη και αναλάμβανε να  «τα τέμνει», να τα κόψει δηλαδή και να τα μοιράσει κατόπιν προς κατανάλωση. Ταμίας των ψυχών ονομάζονταν  ο  Ερμής καθώς επέβλεπε τις θυσίες και οδηγούσε τις  ψυχές των νεκρών στον Άδη.