Την Τετάρτη θα συνεδριάσει το περιφερειακό συμβούλιο

Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο η επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου νοτίου Αιγαίου, για να εξεταστούν τρέχοντα ζητήματα των δύο νομών.

Μία μέρα πριν στις 6 του μήνα  θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του σώματος , που θα έχει ως αντικείμενό της τον απολογισμό των πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος στις 12 το μεσημέρι, ενώ την ίδια μέρα θα γίνει και η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της περιφέρειας.

Συγκεκριμένα θα γίνει «Απολογισμός των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής από 1-1-2017 έως 31-12- 2017 σε ότι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της Περιφέρειας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 185 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Μετά τον απολογισμό θα τοποθετηθούν οι μετέχοντες στην συνεδρίαση.
Σε ότι αφορά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, περιλαμβάνει 16 θέματα για συζήτηση μεταξύ των οποίων είναι και η έκδοση ψηφίσματος για το όνομα της ΠΓΔΜ. Επίσης θα συζητηθεί η ίδρυση του περιφερειακού τμήματος ελέγχου δόμησης (σχετικά έγραψε χτες η «Ρ») και η δημιουργία νέου νοσοκομείου στην Κω.

Αναλυτικά  η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής:
ΘΕΜΑ: 1ο Ψήφισμα για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων
Εισηγητής: Γιάννης Φλεβάρης

ΘΕΜΑ: 2ο Απόψεις και Προτάσεις των Περιφερειών για τη στελέχωση, την υλικοτεχνική υποδομή και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακών Παρατηρητηρίων και των Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης – Τοπικών Παρατηρητηρίων του Ν.4495/2017
Εισηγητής: Πάνος Βενέρης

ΘΕΜΑ: 3ο Παραχώρηση στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τμήματος ακινήτου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ. 65Β στην Τοπική Κοινότητα Ιαλυσού για την ανέγερση Ναού με χρηματοδότηση από την Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιαλυσού
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ: 4ο Έγκριση δαπάνης χρηματοδότησης μελέτης σκοπιμότητας, για κατασκευή ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην Κω
Εισηγητής: Θωμάς Σωτρίλλης

ΘΕΜΑ: 5ο Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κύθνου για το έργο «Συνοδά Έργα Αφαλάτωσης - Αγωγός Ύδρευσης». Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης του εν λόγω έργου στην Πρόσκληση της ΕΥΔ ΠΝΑ με κωδικό ΝΑΙΓ 63 και τίτλο "Δράσεις Ορθολογικής και Αποδοτικής Διαχείρισης Πόσιμου Ύδατος στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας".
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ: 6ο Έγκριση της 1ης Τροποποίησης της από 14/04/2016 Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μυκόνου για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ν. Μυκόνου», ως προς το άρθρο 3: Ισχύς-Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα, με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως την 14η/04/2020.
Εισηγητής: Στέλλιος Μπρίγγος

ΘΕΜΑ: 7ο Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κύθνου για το έργο «Συνοδά Έργα Αφαλάτωσης - Αγωγός Ύδρευσης». Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης του εν λόγω έργου στην Πρόσκληση της ΕΥΔ ΠΝΑ με κωδικό ΝΑΙΓ 63 και τίτλο "Δράσεις Ορθολογικής και Αποδοτικής Διαχείρισης Πόσιμου Ύδατος στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας".
Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης

ΘΕΜΑ: 8ο Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ: 9ο Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ: 10ο Κατανομή Ταμειακού Υπολοίπου 2017, ενσωμάτωση σε προϋπολογισμό 2018, τροποποίηση προϋπολογισμού 2018 ΠΕ Κυκλάδων
Εισηγήτρια: Αθηνά Καλλιγά

ΘΕΜΑ: 11ο 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018
Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης

ΘΕΜΑ: 12ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα εκτέλεσης κουνουποκτονιών στις ΠΕ Κυκλάδων για το έτος 2018.
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ: 13ο Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «ALTERECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας
Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικών/Διαβαθμιδικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη χορήγηση παράτασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτών και συγκεκριμένα:
α) 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της ΠΝΑΙ για το έργο «Δομητική αποκατάσταση – επεμβάσεις στο κωδωνοστάσιο του Ιερού Ναού Παναγιάς Φιλερήμου στη νήσο Ρόδο» ως προς το άρθρο 4: Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου

β) 2η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Συμπλήρωση δύο (2) λυόμενων αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια

γ) 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ τ ης ΠΝΑΙ και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Ασφαλτόστρωση Οδού Σύνδεσης της Επαρχιακής Οδού Κατταβιάς-Πρασονήσι με Βρουλιά», ως προς το άρθρο 2: Σκοπός / Αντικείμενα σύμβασης – Προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα

δ) 2η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μετ αξύ του Δήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Ρ. στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια 3

ε) 2η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Συντήρηση κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου», ως προς το άρθρο 6: Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου

ζ) 2η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο δημοτικό σχολείο Παστίδας στη Δ.Ε. Πεταλούδων» ως προς το άρθρο 2: Σκοπός / Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός - Χρονοδιάγραμμα

στ) 1η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγαθονησίου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Επέκταση Λιμένα Αγαθονησίου» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια

ι) 1η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλυμνίων και της ΠΝΑΙ για το έργο «Επισκευή κτηρίου παλαιών σφαγείων Δήμου Καλυμνίων» ως προς το άρθρο 4: Αμοιβή-Πόροι- Χρηματοδότηση-Διάρκεια

ια) 1η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λειψών και της ΠΝΑΙ για το έργο «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος παραγωγής πόσιμου νερού» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια

ιβ) 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου για το έργο «Εντοπισμός και καταγραφή κατά το δυνατόν, του συνόλου των Ιερών Ναών και των μνημείων της Ορθόδοξης θρησκευτικής κληρονομιάς που βρίσκονται στο νησί της Ρόδου και είναι κατασκευασμένα πριν το 1930» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς-Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα

ιγ) "2η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγαθονησίου και της ΠΝΑΙ για το έργο "Συντηρήσεις - Επισκευές σχολικών κτιρίων" Δήμου Αγαθονησίου" ως προς α) το άρθρο 4: Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων και β) το άρθρο 6: Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 15ο: Επικύρωση πρακτικών 12ης/18-12-2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου