Γενικώς υπάρχει βιασύνη από κάποιους για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα!

•  Γενικώς υπάρχει βιασύνη από κάποιους για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα! Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και...το έκλεισαν κιόλας!

•   Κάποιοι πάντως που ξέρουν, θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις, αλλά...όλα στην ώρα τους!

•  Πάντα βέβαια στις εκλογές υπάρχουν εκπλήξεις, γι’ αυτό έχουν και ενδιαφέρον! Για ορισμένους πάντως δεν θα είναι ευχάριστες!

Ο κακός