Σχεδόν 200 ευρώ υψηλότερη η μέση δαπάνη των τουριστών στην Κύπρο

Σημαντικά υψηλότερη ήταν η μέση κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών στην Κύπρο στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017, σε σχέση με την Ελλάδα. Συγκεκριμένα η μέση δαπάνη στην Κύπρο διαμορφώθηκε στα 723,03 ευρώ έναντι 525,3 ευρώ στην χώρα μας, περίπου 198 ευρώ, δηλαδή υψηλότερα.

Ειδικά το Νοέμβριο η  μέση κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών στην Κύπρο ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας η μέση δαπάνη των τουριστών για τον Νοέμβριο του 2017 διαμορφώθηκε στα 618,68 ευρώ έναντι 281 ευρώ που ήταν στην χώρα μας με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017 τα έσοδα από τον τουρισμό στην Κύπρο έφθασαν σε 2,58 δις. ευρώ έναντι  2,31 δις. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 11,7%. Για τον Νοέμβριο τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε 89,5 εκατ. σε σύγκριση με 83,8 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 6,8%.