Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.

Συγκροτήθηκε σε  σώμα την Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, τα μέλη του οποίου εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες εκλογών της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιανουαρίου 2018.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 30Γ του 1264/1982, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4407/2016 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν.4494/2017.
 Πρόεδρος εξελέγη ο Επ.Οπ Λχιας (Τ.ΠΖ) Καρτσωνάκης Αντώνιος, αναλυτικά η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ: 01/2018 πρακτικό της Παρασκευής, 02 Φεβρουαρίου 2018 έχει ως εξής:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
«Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει τις εγκάρδιες και θερμές ευχαριστίες του προς όλους τους συναδέλφους μέλη, που προσήλθαν στις αρχαιρεσίες εκλογών της 28ης Ιανουαρίου 2018 και θέλει να δηλώσει ότι, θα είναι δίπλα τους για ένα καλύτερο εργασιακό κοινωνικό και καθημερινό περιβάλλον. Σε αυτή την προσπάθεια όμως, σας χρειαζόμαστε φυσικά όλους, συμμετέχοντας και συμβάλλοντας ενεργά και δραστήρια ως μέλη με τις ιδέες σας και προτάσεις σας και πάντα, μέσα από τις συλλογικές εκφράσεις που προβλέπει το Καταστατικό μας.
Με εκτίμηση. 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
Αντώνιος Καρτσωνάκης
Επ.Οπ Λχιας (Τ.ΠΖ)
Ο γεν. γραμματέας
Γιαπιτζόγλου Γεώργιος
Επ.Οπ Επχιας (ΤΘ)»