Λεξιστορείν: Τα’ χεις χάσει τελείως!

To ρήμα χάνω προέρχεται  από την λέξη  χάος (παράγωγο του ρήματος χάσκω= είμαι ανοιχτός) και  το ρήμα χάω, που σημαίνει ρίχνω κάποιον στο χάος, καταστρέφω. Με την προσθήκη του μορίου «ξε» με επιτατική σημασία σχηματίζεται το ξεχάνω-ξεχνώ, που σημαίνει χάνω εντελώς τις σκέψεις μου. Από την ίδια ρίζα και το ρήμα χαίνω= μένω με το στόμα ανοιχτό και ο χάννος, το ψάρι που έχει ακριβώς το ίδιο γνώρισμα.