Απολογισμός τριετίας από τον δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Γαλουζή

Τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ετών 2015-2017, παρουσίασε ο Δήμαρχος Καλυμνίων  Ιωάννης Γαλουζής,  το  Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 στις 6.30 το απόγευμα, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα δημοτικοί σύμβουλοι από την πλειοψηφία, από την μείζονα μειοψηφία ο επικεφαλής Ι. Μαστροκούκος και οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ. Μουσελλής, Μ. Λελέκης, Σ. Ζερβός. Από τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Μαύρος με το  δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Μαγκάκη.

Δεν συμμετείχαν στη ειδική αυτή συνεδρίαση, η Παράταξη του Δ.Διακομιχάλη και του Σ. Χούλη.
Επίσης στη ειδική συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων, Συλλόγων και Σωματείων , αλλά  και δημότες.

Μετά τη σύντομη εισαγωγή από τον Πρόεδρο του ΔΣ Ποθητό Μαγκούλια για αυτή την ειδική συνεδρίαση, ο  λόγος δόθηκε στο Δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Γαλουζή ο οποίος προέβη στην παρουσίασε του απολογισμού των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, για τα έτη 2015, 2016 & 2017.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Ιωάννης Γαλουζής αναφέρθηκε εκτενώς και πολύ αναλυτικά στην οικονομική κατάσταση, στη διοίκηση-διαφάνεια, σε θέματα ΔΣ και Επιτροπών, σε μελέτες έργα και άλλες δράσεις, στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την Κάλυμνο, σε θέματα καθημερινότητας (καθαριότητα, πράσινο, ποιότητα ζωής)  στην Κοινωνική πολιτική, σε θέματα αθλητισμού, πολιτισμού, παιδείας, ομογένειας, τουρισμού ,ιαματικές πηγές, σε διάφορες δράσεις τοπικής οικονομίας  και απασχόλησης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του Γραφείου Δόμησης, στο Δημοτικό Ελαιοτριβείο, σε δίκτυα και συνεργασίες του Δήμου.


Ακολούθησε η παρουσίαση των πεπραγμένων της ΔΕΥΑΚ, της ΑΝΕΚ, του Βρεφονηπιακού παιδικού σταθμού, της Πολυδραστικής ΑΕ ΟΤΑ, του ΔΛΤ Καλύμνου, των Επιτροπών Εκπαίδευσης
Μία πρώτη διαπίστωσή μας και χωρίς να υπεισέλθουμε επί της ουσίας του απολογισμού, είναι ότι η όλη παρουσίαση κούρασε το ακροατήριο για δύο λόγους που θα αναφέρουμε παρακάτω, αν και ήταν καλά δομημένη και συνοδευόταν με παράλληλη προβολή διαφανειών

Ο πρώτος λόγος είναι ότι η όλη παρουσίαση και το σύνολο των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έγινε αποκλειστικά από το Δήμαρχο Ι. Γαλουζή, ήταν ένας μονόλογος, αφού δεν υπήρξε εναλλαγή προσώπων (αντιδήμαρχοι Πρόεδροι Εταιρειών και Υπηρεσιών), διήρκησε περισσότερο από 2,5 ώρες και δεν δόθηκε η ευκαιρία παρεμβάσεων από τους παριστάμενους.!!

Ο δεύτερος λόγος είναι, ότι περιείχε πολλές λεπτομέρειες και ένα μεγάλο αριθμό στοιχειωδών και αυτονοήτων εργασιών,υπηρεσιακών υποχρεώσεων και διεκπεραιώσεων, που δεν μπορεί να αποτελέσουν στοιχεία σε έναν απολογισμό πεπραγμένων.

Οι διαφορές μεταξύ έργων και εργασιών είναι διακριτές και θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπ’οψιν κατά τη σύνταξη του απολογισμού.

(Πηγή: kalymnos-news.gr)