Τί έδειξε το μεγάλο συλλαλητήριο για την Μακεδονία που έγινε προχθές στο Σύνταγμα; Ότι αδυνατούμε ως κοινωνία να σεβαστούμε την διαφορετική γνώμη των άλλων!

• Τί έδειξε το μεγάλο συλλαλητήριο για την Μακεδονία που έγινε προχθές στο Σύνταγμα; Ότι αδυνατούμε ως κοινωνία να σεβαστούμε την διαφορετική γνώμη των άλλων!

• Διότι μια δημοκρατική κοινωνία σέβεται κι αυτούς που πήγαν στο συλλαλητήριο για να εκφράσουν τις αγωνίες τους, αλλά κι αυτούς που δεν πήγαν, γιατί έτσι έκριναν.

•  Αυτονόητα είναι όλα αυτά, θα μπορούσε να πει κάποιος αλλά...δεν τα βλέπουμε! Κι αυτό είναι που μας ανησυχεί πρωτίστως!

• Τόσο δύσκολο είναι τα παραδεχτούμε (και να αποδεκτούμε) ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμφωνούν με τις δικιές μας απόψεις; Είτε αυτές πρόκειται για μείζονος σημασίας θέματα, είτε για μικρότερα;

Ο κακός