Τρία κτίρια στη Ρόδο αναζητά το Υπουργείο για να στεγάσει τις Τοπικές Ομάδες Υγείας

Με απόφαση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, εγκρίθηκε χθες η διαδικασία διακήρυξης δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση τριών κατάλληλων ακινήτων, για την στέγαση των υπηρεσιών υγείας της Τοπικής Ομάδας Υγείας, στον Δήμο Ρόδου.

Με την ίδια απόφαση, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να καταθέσουν προσφορά, είτε για ένα ακίνητο είτε και όσα ακίνητα τον ενδιαφέρουν.

Το κείμενο της διακήρυξης, στο οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της 2ης ΥΠΕ καθώς επίσης και στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική γραμματεία  Εμπορίου).  Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τις 2 Μαρτίου 2018.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 2 χρόνια με δυνατότητα παράτασης μέχρι την συμπλήρωση 12ετίας από την έναρξή της, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σημειώνεται ότι τέτοιες ομάδες υγείας θα δημιουργηθούν σε 239 σημεία σε όλη της χώρα. Σε αυτές θα παρέχεται πρωτοβάθμια φροντίδα σε επίπεδο γειτονιάς (προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα υπάρχουν «οικογενειακοί γιατροί», κυρίως παθολόγοι, γενικοί γιατροί και παιδίατροι, οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες όπως και οι συναδέλφοί τους που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ. Εκτιμάται πως κάθε οικογενειακός γιατρός θα καλύπτει πληθυσμό 2.000 ενηλίκων και ο οικογενειακός παιδίατρος 1.500 παιδιών.

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί θα έχουν ελάχιστο ωράριο απασχόλησης ανά ηµέρα και ανά εβδοµάδα. Θα αμείβονται κατά κεφαλή για τον πληθυσµό ευθύνης τους βάσει συντελεστή ηλικιακής οµάδας.

Όλοι οι πολίτες θα εγγραφούν σε οικογενειακό γιατρό της επιλογής τους, αλλά στην περιοχή τους.  Ο οικογενειακός γιατρός θα διατηρεί το ιστορικό κάθε πολίτη και θα είναι αυτός που θα τον παραπέμπει στη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια φροντίδα.

Θα αποτελεί το ιατρείο του οικογενειακού γιατρού το πρώτο «σηµείο εισόδου» του πολίτη στο σύστημα Υγείας. Η παραποµπή από τον οικογενειακό ιατρό θα είναι αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας και τα δημόσια νοσοκομεία εκτός εάν πρόκειται για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά.