Ο δήμος Πάτμου δέσμευσε  τα ΑΦΜ 25 δημοτικών συμβούλων

Της Σμαράγδας Μουλιάτη
από το PatmosTimes

Τα ΑΦΜ 25 δημοτικών συμβούλων δέσμευσαν οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Πάτμου. Η δέσμευση αφορά τα ποσά που έχουν καταλογιστεί στους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι εμπλέκονται στον καταλογισμό του Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου, μετά από τη διενέργεια του έκτακτου καταστατικού Διαχειριστικού ελέγχου της διαχείρισης του Δήμου της Πάτμου των οικονομικών ετών 2000-2005 συνολικού ύψους 1.300.000 περίπου ευρώ.

 Να θυμίσουμε ότι αρχικά   είχε καταλογιστεί ποσόν ύψους περίπου 1.800.000 από το ελεγκτικό συνέδριο. Στην πρώτη έφεση τους αφαιρέθηκε ένα ποσόν περίπου 400.000 ευρώ. Στη συνέχεια υπέβαλαν  νέα έφεση μείωσης του ποσού και περιμένουν την απόφαση.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι εξεπλάγησαν για την εξέλιξη αυτή,  διότι άλλοι θεωρούσαν ότι έχουν παραγραφεί  με το άρθρ. 93 του ν. 4129/2013 και άλλοι είχαν πειστεί ότι  η απόφαση της έφεσης  που έχουν υποβάλλει ήταν ο ρυθμιστικός  παράγοντας της εξέλιξης. 

Οι υπόλογοι, δια της δικηγόρου τους έκαναν αίτηση στον Δήμο Πάτμου για ανάκληση των ταμειακών βεβαιώσεων και άρση των φορολογικών δεσμεύσεων (ΑΦΜ).

Παράλληλα ο κ. Δήμαρχος έκανε ερώτημα στο υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το αρθρ. 39 του ν. 4509/2017 που αντικατέστησε το άρθρ. 93 του ν. 4129/2013:  Παραγραφή αξίωσης για αναπλήρωση ελλείμματος Καταστροφή δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων.

Κι ενώ το άρθρ. 93 του ν. 4129/2013 αναφέρεται σε παραγραφή γενικά των αξιώσεων, το άρθρ. 39 του ν.4509/2017 αναφέρει:

Η αξίωση του δικαιούχου να απαιτήσει την αναπλήρωση του διαχειριστικού ελλείμματος με την έκδοση καταλογιστικής πράξης εις βάρος του υποχρέου παραγράφεται μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου δημιουργήθηκε το έλλειμμα.        

Αν το διαχειριστικό έλλειμμα προήλθε από αξιόποινη πράξη για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παραγραφή του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης του ποινικού δικαστηρίου επί της ασκηθείσας ποινικής δίωξης.

β. Τα δικαιολογητικά ενταλμάτων πληρωμής και κάθε διαχείρισης φυλάσσονται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, το οποίο, εφόσον εντός του χρόνου αυτού έχουν συνταχθεί Φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων και εκκρεμεί διαδικασία καταλογισμού, παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για τη δημοσιονομική διαφορά.