Αποφασίστηκε η ίδρυση παρατηρητηρίου για τον έλεγχο δόμησης στα νησιά

Τη δημιουργία παρατηρητηρίου ελέγχου δόμησης σε επίπεδο διεύθυνσης συζήτησε και ψήφισε χτες το περιφερειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου στη χτεσινή του συνεδρίαση, καθώς θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη σχετικός νόμος που ψηφίστηκε τη χρονιά που πέρασε. 

Στο θέμα αναφέρθηκε αναλυτικά ο προϊστάμενος της διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Δωδεκανήσου Πάνος Βενέρης, ο οποίος χαρακτήρισε κατ’ αρχήν θετική αυτή την εξέλιξη όμως επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξουν προϋποθέσεις ώστε να μην εξελιχθεί σε έναν δυσκίνητο γραφειοκρατικό μηχανισμό διάχυσης ευθυνών. 

Μάλιστα οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής την εξεύρεση των κατάλληλων χώρων για τη στέγαση των νέων οργάνων διοίκησης, την κατάλληλη στελέχωση, την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, τη νησιωτικότητα και βέβαια τη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τον κ. Βενέρη για να εφαρμοστεί ο νόμος απαιτούνται σε επίπεδο περιφέρειας τουλάχιστον 50 μηχανικοί, 12 διοικητικοί, 4 νομικοί, αν και σε πρώτη φάση θα μπορούσε να είναι κάπως λιγότερο το προσωπικό. Με δεδομένη όμως την υποστελέχωση της περιφέρειας θα πρέπει να γίνουν μετατάξεις από δήμους, ή άλλους φορείς.
Επίσης χρειάζεται ικανός χώρος για τη λειτουργία του, ενώ απαιτείται και ειδική επιχορήγηση των περιφερειών.

Οι θέσεις των υπαλλήλων
Όπως είναι φυσικό, οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τη δημιουργία του παρατηρητηρίου, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και επισημαίνουν ότι χωρίς την επίλυση των ανοιχτών ζητημάτων, δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει ο νόμος.

Σε ανακοίνωσή του για το θέμα ο σύλλογος υπαλλήλων ΠΝΑΙ-περιφερειακών ενοτήτων Δωδεκανήσου αναφέρει τα εξής: «Με αφορμή τη δημοσίευση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου που πρόκειται να συζητηθούν την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 στη Ρόδο και συγκεκριμένα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόψεις και Προτάσεις των Περιφερειών για τη στελέχωση, την υλικοτεχνική υποδομή και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακών Παρατηρητηρίων και των Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης –Τοπικών Παρατηρητηρίων του Ν.4495/2017», σας επισημαίνουμε τα εξής :

Αποτελεί εμπαιγμό στο θεσμό και την υπόσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου το γεγονός ότι οι  πρόσφατοι νόμοι 4445/2016 και 4495/2017 επιτάσσουν τη δημιουργία νέων οργανικών μονάδων προκαταλαμβάνοντας τη ελεύθερη ψήφο των περιφερειακών συμβούλων,  αφού πρέπει να αποδεχθούν, χωρίς δικαίωμα γνώμης,  την χωροθέτηση τους αποκλειστικά στην Ερμούπολη της Σύρου. Συγκεκριμένα :  

Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Παρατηρητήριο)
Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται ως όργανο της Περιφέρειας, Περιφερειακή Διεύθυνση «Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά Παρατηρητήρια»
Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται επταμελές «Συμβούλιο Παρακολούθησης του Δομημένου Περιβάλλοντος»

Όλα αυτά σε αντίθεση με το άρθρο 241 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο «Το περιφερειακό συμβούλιο ψηφίζει τον Οργανισμό με βάση πλήρη μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών, για την κατάρτιση της οποίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, οι ασκούμενες αρμοδιότητες, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας»

Μπαίνοντας στις επί μέρους ρυθμίσεις και με δεδομένο την ανάγκη των πολιτών να βρίσκονται δίπλα στα κέντρα των αποφάσεων, έχουμε διατυπώσει εγγράφως πολλές φορές την άποψη ότι ο καθορισμός της έδρας της όποιας κρατικής δομής δεν μπορεί να  ακολουθεί δίκην θρησκευτικής ευλάβειας τον αυτοδιοικητικό χάρτη, αλλά να συνεκτιμώνται οι πραγματικές ανάγκες και δραστηριότητες  (πληθυσμιακές, οικονομικές, προσβασιμότητας κλπ) της κάθε γεωγραφικής περιοχής.  

Εν προκειμένω για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που εκτείνεται σε μια τεράστια θαλάσσια ζώνη από τις ακτές της Αττικής (Μακρόνησος) έως τα νότια παράλια της Τουρκίας (Καστελόριζο) και αποτελείται από 79 νησιά, από τα οποία κατοικούνται τα 48, για λόγους προφανείς που έχουν να κάνουν με το σύστημα διοίκησης και τη νησιωτικότητα (προβληματική - δυσχερή προσβασιμότητα, κλπ), επιβάλλεται η αντιστοίχηση τόσο της Διεύθυνσης όσο και του Συμβουλίου Παρακολούθησης Δομημένου Περιβάλλοντος σε Ρόδο και Σύρο.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι  το 2ο θέμα δεν αποτελεί διαδικασία τροποποίησης του υφιστάμενου οργανισμού για ένταξη νέων δομών, αλλά αφορμή για συλλογική παρέμβαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ως κορυφαίο δημοκρατικό συλλογικό όργανο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προς τους εκλεγμένους της Κεντρικής Εξουσίας, προκρίνοντας τη βέλτιστη ωφέλεια από τον τελικό αποδέκτη, τον συναλλασσόμενο πολίτη. 

Επιπλέον επισημαίνουμε ότι με δεδομένη τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού και επομένως τη μεταφορά των σημαντικών αυτών αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια μας, χωρίς την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή (κτίρια και εξοπλισμός), χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση με προσλήψεις και «κινητικότητα»,  καθίσταται αδύνατον να ικανοποιηθεί η πρόθεση της πολιτείας, μέσω του συγκεκριμένου Νομικού πλαισίου, για την  πάταξη της αυθαίρετης δόμησης, την ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης του δομημένου περιβάλλοντος αλλά και την αποφυγή στο μέλλον μιας νέας γενιάς αυθαιρέτων. 

Ως εργαζόμενοι στα Δωδεκάνησα οφείλουμε να βρισκόμαστε σε αγωνιστική εγρήγορση. 
Μαζικά, μαχητικά και συλλογικά να αποτρέψουμε την απαξίωση και εγκατάλειψη των υπηρεσιών μας, του επιστημονικού μας έργου και τον μόνιμο παραγκωνισμό των Δωδεκανήσων. 
Να γίνει πανταχόθεν κατανοητό πως η λογική μπορεί και πρέπει να υπερισχύσει της λανθασμένης επιλογής».  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τ.Υ.
Αντώνιος Γκίκας  
Ο Γενικός Γραμματέας
Τ.Υ.
Βασίλειος Γιαννούρης