Επιμορφωτικές δράσεις για γονείς

Για δεύτερο  συνεχές σχολικό έτος λειτουργεί από τη σύστασή της (την με αρ. πρωτ. 17812/Γ6/07-02-2014/ΦΕΚ 315Β 2014, ΑΔΑ: ΒΥΥ09-Τ1Κ/ Υ.Α.) στο   Δημοτικό Σχολείο Παραδεισίου ο καινοτόμος θεσμός της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), 7ου Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Ρόδου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18». Στόχος η υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή  με αναπηρία και γενικά η οργάνωση  παροχής της εκπαίδευσης  στη λειτουργία του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό η Σχολική Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, Ελένη Σταυροπούλου, σε συνεργασία με τους: Διευθυντή του  Δημοτικού Σχολείου Παραδεισίου και Πρόεδρο της ΕΔΕΑΥ, 7ου Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Ρόδου, Γεώργιο Ντέντα, τον Εκπαιδευτικό Τμήματος Ένταξης της σχολικής μονάδας Ελευθέριο  Μαυρίδη, και τα μέλη της  ΕΔΕΑΥ, Ήρα Λουτσιού Ψυχολόγο και Χριστίνα Ζερβίδη, Κοινωνική Λειτουργό, προγραμματίζουν να υλοποιήσουν επιμορφωτικές δράσεις για γονείς-κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με στόχο την αξιοποίηση του διεπιστημονικού υποστηρικτικού ρόλου της ΕΔΕΑΥ.  Ειδικότερα, οι επιμορφωτικές δράσεις θα υλοποιούνται κάθε Τρίτη στο Δημοτικό Σχολείο Παραδεισίου και ώρα 11:30-13:15  με τις εξής θεματικές ανά τάξη:  

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Δράσεων
Δημοτικό Σχολείο Παραδεισίου  (11:30-13:00)

1. Α΄- Β΄ΤΑΞΗ, 13/02/2018: Πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά με ΑΓΑΠΗ και ΟΡΙΑ
2. Α΄- Β΄ΤΑΞΗ, 20/02/2018: Γίνομαι υπεύθυνος μαθητής και αναλαμβάνω την ευθύνη της ζωής μου
3. Γ΄- Δ΄  ΤΑΞΗ, 7/02/2018: Η συνεργασία  σχολείου -οικογένειας
4. Γ΄- Δ΄  ΤΑΞΗ, 13/03/2018: Πότε η ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες (Η/Υ, TABLET, PLAYSTATION)  γίνεται εθισμός

5. Ε΄ -ΣΤ΄ ΤΑΞΗ, 20/03/2018: Ανάλυση ειδικών θεμάτων: Ενίσχυση αυτοεκτίμησης –Επίλυση συγκρούσεων-Ψυχική Ανθεκτικότητα
6. Ε΄ -ΣΤ΄ ΤΑΞΗ, 27/03/2018: Ανάλυση ειδικών θεμάτων: Εφηβεία –Διαπροσωπικές Σχέσεις –Σεξουαλικός προσανατολισμός