Λεξιστορείν: To «ταξίδι» του συνδικαλιστή!

Η λέξη συνδικαλιστής κατάγεται από το αρχαιελληνικό  σύνδικος =ο συνήγορος, ο υπερασπιστής, που πέρασε στην  λατινική  γλώσσα ως syndicus =ο εκπρόσωπος πόλεως  και στη γαλλική ως syndique = ο υπερασπιστής των δικαιωμάτων μιας κοινότητας. Από κει  ξαναγύρισε αργότερα στα Ελληνικά ως αντιδάνειο με ομόρριζα το συνδικάτο, το συνδικαλισμό και το συνδικαλιστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αθηναϊκή δημοκρατία οι σύνδικοι ήταν συνήγοροι και εκπρόσωποι του δημοσίου , ιδίως ενώπιον ξένων δικαστηρίων, αργότερα δε και δικαστές.