Το δ.σ. των επαγγελματιών αλιέων

Την Πέμπτη 08-02-2018 και ώρα 17.30 συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο που ανέδειξαν οι εκλογές της 04-02-2018 της νέας συνδικαλιστικής οργάνωσης επαγγελματιών αλιέων παράκτιας αλιείας νήσου Ρόδου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

Κατόπιν των διαδικασιών που προβλέπονται από το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης, η σύσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Λυμπέρης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος: Χρυσόπουλος Μιχαήλ
Γενικός γραμματέας: Βαΐτσης Γρηγόριος
Ταμίας: Καγιανήν Χουσεΐν
Μέλος: Ζανάκης Σωτήριος