Επιλέχθηκε η πρόταση της ΔΕΥΑΡ για αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την δράση  «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». Επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών. 

Πρόσφατα, ο  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατ. ευρώ.

Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 88.6 εκατ. ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και  ΟΤΑ Α΄ βαθμού. 

Στις προτάσεις που επελέγησαν είναι: 
- Η επέκταση του συστήματος τηλελέγχου - τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Ρόδου στις δημοτικές ενότητες Ιαλυσού και Καλλιθέας με σωρευτική επιλέξιμη δαπάνη το ποσό των 2.994.537,2 ευρώ (σ.σ. η πρόταση της ΔΕΥΑΡ με βαθμολογία 8,80 είναι δεύτερη στον πίνακα αξιολόγησης). 

- Η επέκταση συστήματος τηλελέγχου - τηλεχειρισμού και παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών των δικτύων ύδρευσης της δημοτικής ενότητας Ηρακλειδών Κω με σωρευτική επιλέξιμη δαπάνη το ποσό των 36.371.772,74 ευρώ.