Στις 21 Φεβρουαρίου η συνεδρίαση της επιτροπής ποσότητας ζωής

Την ερχόμενη Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου πρόκειται να συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Ρόδου. Τα θέματα που θα συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής: 

1) Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση εντός των Ο.Τ. 354 και 350 του σχεδίου πόλεως Ρόδου κατόπιν δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης.

2) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΠΑΥΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΕ» στη Δημ. Κοινότητα Ασκληπιείου. (Έγγραφα ΑΠ 4/44568/2017 Δημ. Κοινότηβτας Ασκληπιείου και ΑΠ 5027-5332/2017 Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

3) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της Μαρίας Σαρούκου επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων 10-12 (Έγγραφο Δ/νσης Υπηρ. Δόμησης 3065/31-5-2017)

4) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΥ Ευθυμίας επί της οδού Αρίωνος 4 (Έγγραφα ΑΠ4828/2017 και 5230/2017 Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

5) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του ΣΑΗ Νικήτα επί της οδού Αρίωνος 14-15 (Έγγραφα ΑΠ α) 4827/2017 και β) 5220/2017 Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης)

6) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «Β. ΔΟΝΤΑΣ Σια ΟΕ» επί της οδού Απελλού 9 (Έγγραφο ΑΠ 5241/2017 Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

7) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΖΟΥΡΟΥΔΗ Σ. & Ι. ΟΕ» επί της οδού Ορφέως 28 (Έγγραφο ΑΠ 141/2018 Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης)

8) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 25-27 (Έγγραφο ΑΠ11/63079/2017 της Δημ. Ενότητας Ιαλυσού).

9) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του ΜΟΣΧΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού Πρωτογένους 56 στη Δημ. Ενότητα Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/64210/2017 της Δημ. Ενότητας Ιαλυσού).