Λεξιστορείν: Το κρεβάτι κι η κρεβατίνα!

Η λέξη κρεβάτι, το έπιπλο πάνω στο οποίο κοιμάται ή αναπαύεται κάποιος, προέρχεται από τη λέξη κραβάτιον, υποκοριστικό του κράβατος. Όλοι οι τύποι πιστεύεται ότι ανάγονται στο λατινικό grabatus με την ίδια σημασία.

Από την λέξη αυτή κατάγεται κι η κρεβατίνα, το οριζόντιο καφασωτό δικτυωτό πλαίσιο, στο οποίο πλέκονται και στερεώνονται οι  κληματαριές στα σπίτια. Πήρε αυτή την ονομασία ακριβώς επειδή η κατασκευή και το σχήμα του θυμίζει κρεβάτι.