Το Μάρτη η γενική συνέλευση του ΣΕΓΑΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων - μελών του ΣΕΓΑΣ, μεταξύ αυτών και της Δωδεκανήσου, θα γίνει στις 23 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή στις 10.00 στην αίθουσα Μ. Μερκούρη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με την εξής θεματολογία:

*Εκλογή προεδρείου γενικής - συνέλευσης.

*Προϋπολογισμός 2018- έγκριση.

*Εκκαθάριση μητρώου σωματείων μελών του ΣΕΓΑΣ.

*Τροποποίηση διατάξεων καταστατικού ΣΕΓΑΣ.

*Έκθεση πεπραγμένων διοικητικού συμβουλίου από 1/1/2017 έως 31/12/2017. *Έγκριση και απαλλαγή της διοίκησης.

*Οικονομικός και ταμειακός απολογισμός εσόδων- εξόδων. Ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

*Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για τη χρήση από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017.

* Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγή της διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, το Σάββατο 24/3, στις 10.00.