Στις 24 Φεβρουαρίου οι εκλογές του Γ.Σ. Δωδεκάνησος

Για τις 24 Φεβρουαρίου ορίστηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Γ.Σ. Δωδεκάνησος, μέσα από την οποία εκτός των άλλων θα περολαμβάνει και την εκλογή νέας διοίκησης. Η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣ Δωδεκάνησος στην 31.01.2018 Συνεδρίαση του, που έγινε στην αίθουσα ΤΕΔ στο Δημαρχείο της Ρόδου, αποφάσισε ομόφωνα να προκηρύξει την Τακτική Εκλογοαπολογιστική ΓΣ του σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού του.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, στην αίθουσα ΤΕΔ στο Δημαρχείο της Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1), το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα έναρξης 15.00μμ, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα εργασιών της Γεν. Συνέλευσης
Ανακοίνωση Οικονομικού Απολογισμού από 01/01/2017 έως 31/12/2017
Ανακοίνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για την διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Ανακοίνωση Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/10/2017 καθώς και συνολικά για ολόκληρο το χρονικό διάστημα θητείας της απερχόμενης διοικήσεως δηλαδή για το διάστημα 01/01/2015- 31/12/2017.
Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εκθέσεων οικονομικού και διοικητικού απολογισμών προς έγκριση τους και απαλλαγής του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης.

Εκλογή για τριμελή Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας αρχαιρεσιών
Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη εννέα (9) τακτικών μελών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών για το νέο Δ.Σ. του Γ.Σ. Δωδεκάνησος και για τριετή θητεία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών μελών για την νέα Ελεγκτική Επιτροπή του Γ.Σ. Δωδεκάνησος και για τριετή θητεία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα έναρξης 16.00μμ, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θα τελεί εν απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παριστάμενων μελών».