Τα Δωδεκάνησα  στην ΓΣ του ΣΕΓΑΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων - μελών του ΣΕΓΑΣ, θα γίνει στις 23 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή στις 10.00 στην αίθουσα Μ. Μερκούρη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει την επομένη την ίδια ώρα.

Από τα Δωδεκάνησα, έχουν δικαίωμα να εκπροσωπηθούν συνολικά οκτώ σωματεία και είναι τα ακόλουθα: Ένωση Καζώνη-Κάλυμνος 2000, ΓΣΝ Λέρου, ΑΟ Σταματίου, ΑΟ Καλλιπάτειρα, Εύδαμος, ΑΓΕΣ Κάμειρος 2009, Ιπποκράτης ο Κώος και Ξάνθος ο Πάτμιος.

Η θεματολογία της συνέλευσης είναι η παρακάτω:
*Εκλογή προεδρείου γενικής - συνέλευσης.

*Προϋπολογισμός 2018- έγκριση.

*Εκκαθάριση μητρώου σωματείων μελών του ΣΕΓΑΣ.

*Τροποποίηση διατάξεων καταστατικού ΣΕΓΑΣ.

*Έκθεση πεπραγμένων διοικητικού συμβουλίου από 1/1/2017 έως 31/12/2017. Έγκριση και απαλλαγή της διοίκησης.

*Οικονομικός και ταμειακός απολογισμός εσόδων- εξόδων. Ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

*Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για τη χρήση από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017.

* Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγή της διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.