Νεαρός ανθρακωρύχος από τη Ρόδο απεβίωσε σε τροχαίο

ΩΣ ΥΠΕΣΧΕΘΗ ΧΘΕΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΑ ΣΥΝΗΓΟΡΗΣΗ ΔΙ’ ΑΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ

Επί του θέματος των ιατρών του ΙΚΑ
Χθες ο κ. Νομάρχης εδέχθη τον πρόεδρον του Εργατικού κέντρου Δωδεκανήσου και το προεδρείον αυτού και συνειργάσθη επί του θέματος του αριθμού των θέσεων ιατρών, του υποκαταστήματος του ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ρόδου.

Ο κ. Νομάρχης υπεσχέθη ότι θα συνηγορήση αρμοδίως δια την αποδοχήν του αιτήματος αυτού της εργατικής τάξεως.

Σημειωτέον ότι προχθές επραγματοποιήθη εις το Δημοτικόν Θέατρον Ρόδου συγκέντρωσις 700 εργατών του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, προς τους οποίους ωμίλησαν διάφοροι εργατικοί ηγέται. Εν συνεχεία ενεκρίθη ψήφισμα διαμαρτυρίας. Εξ άλλου σήμερον ο πρόεδρος του ΕΚΔ θα επισκεφθή τον κ. Νομάρχην και θα συνομιλήση επί διαφόρων ζητημάτων.

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΟΣ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Δια τηλεγραφήματός του το Υπουργείον Εργασίας προς το Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας Ρόδου, εγνωστοποίησεν ότι ο ανθρακωρύχος Σάββας Κελλής του Γεωργίου, ετών 26, εκ Μαλώνας Ρόδου, ο οποίος ειργάζετο εις τα Ανθρακωρυχεία του Βελγίου, απεβίωσε την 10ην Φεβρουαρίου 1958, κατόπιν ατυχήματος εις την εργασίαν. Ο εν λόγω εργάτης είχε μεταναστεύσει εις τα ανθρακωρυχεία Βελγίου προ οκταμήνου.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ

• Στους τελέσαντας τους γάμους των Κυριάκον Μαστρογιαννάκην και Μάρθα Κολαή, ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν.
Το Διοικητικόν και τεχνικόν προσωπικόν της ΑΗΕΡ
• Στους τελέσαντας τους γάμους των Κυριάκον Μαστρογιαννάκην και Μάρθα Κολαή, ευχόμεθα κάθε ευτυχία.
Η ΡΟΔΙΑΚΗ

Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΧΑΛΙΑΣΟΥ
Προχθές την 11ην πρωινήν εγένετο εις την Ροδιακήν Λέσχην η διάλεξις του Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως κ. Χαλιάσου, με θέμα κοινωνικού περιεχομένου. Την διάλεξιν παρηκολούθησε πλήθος κόσμου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθη με τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην, επί διαφόρων ζητημάτων της πόλεως.

ΑΠΟΠΛΕΟΥΝ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Σήμερον αποπλέουν δι’ ανοικτήν θάλασσαν τα από ημερών ναυλοχούντα εις τα ροδιακά ύδατα 2 αμερικανικά αντιτορπιλλικά. Σήμερον επίσης θα καταπλεύση έτερον αμερικανικόν σκάφος, το οποίον θα αποπλεύση μετά 24ωρον. Εξ άλλου, την 25ην τρέχοντος, αναμένονται να καταπλεύσουν δύο εισέτι αμερικανικά αντιτορπιλλικά, τα οποία θα παραμείνουν επί 7ήμερον.

ΤΟ “ΜΠΡΙΤΤΑΝΙΚ” ΦΕΡΝΕΙ 475 ΞΕΝΟΥΣ
Μεθαύριον αναμένεται να καταπλεύση προερχόμενον εκ Χάιφας το Αγγλικόν υπερωκεάνειον “Μπριττάνικ” με 475 ξένους περιηγητάς. Τούτο θα αποπλεύση την νύκτα δια Κωνσταντινούπολιν.

ΗΡΧΙΣΕ-ΧΘΕΣ Ο ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Υπενθυμίζεται δια σχετικής ανακοινώσεως εις το κοινόν, ότι από της χθες ήρχισεν ο αντιφυματικός εμβολιασμός εις την πόλιν της Ρόδου, δια νέους ηλικίας ενός μέχρις 20 ετών.
Ο εμβολιασμός θα γίνεται εις το Υγειονομικόν Κέντρον Ρόδου και εις το Π.Ι.Κ.Π.Α.