Λεξιστορείν: Το παρατσούκλι!

Παρατσούκλι ή αλλιώς  παρανόμι θεωρούμε τον  ειρωνικό ή σκωπτικό  προσδιορισμό που αποδίδεται  σε  κάποιον  άνθρωπο μ’ αφορμή κάποια αστεία ιδιότητά του, λόγω  κάποιου σωματικού ή άλλου  κουσουριού του ή κάποιας συνήθειάς του.

Η λέξη φαίνεται να προέρχεται από το μεσαιωνικό παρατσούκλιον, παραγόμενο από τη βυζαντινή λέξη παρατίτλιον (υποκοριστικό του παράτιτλος).

Με τον όρο αυτό χαρακτήριζαν  τα διευκρινιστικά  σχόλια που γίνονταν στο περιθώριο, δίπλα στον τίτλο (παρά τον τίτλο) ενός  κειμένου  κυρίως  νομικού περιεχομένου.

Ουσιαστικά λοιπόν με το παρατσούκλι κάνουμε ένα συμπληρωματικό «διευκρινιστικό»  σχόλιο για την προσωπικότητα κάποιου.