Θέλει προσοχή το θέμα του Κτηματολογίου

Γράφει ο δικηγόρος Ρόδου
Ιωάννης Κουμπιάδης

 ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΚΑΝ ΣΤΙΣ 19-01-2018, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΜΩΣ  ΚΑΙ ΜΟΝΟ Ο  ΑΤΥΧΕΣΤΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ, ΠΡΟΪΔΕΑΖΕΙ, ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΥΤΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΣΤΗΝ  ΑΠΟΔΟΧΗ  ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ  ΤΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,  Μ’ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ. Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΡΟΔΟΥ στις 19-01-2018, αποφασίστηκε η σύσταση διαφόρων Επιτροπών, μεταξύ των οποίων  και η «Επιτροπή  Κτηματολογίου, όπως αυτές στελεχώθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ στις 14-02-2018.  

Πλην όμως: «….  πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις  … ξαφνικά όρος έτεκε μυ», δηλαδή, η πρώτη Επιτροπή έτεκε  νέα και το όνομα αυτής , όπως αναρτήθηκε στο site του ΔΣΡόδου: «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Ειδικότερα: Το ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση του, εκτός από την Επιτροπή  Κτηματολογίου, την οποία διατήρησε ως διμελή !!! με μέλη του  μόνο τον  Πρόεδρο! και Αντιπρόεδρο!,  αίφνης  συνέστησε  και τη παραπάνω  καινούργια  Επιτροπή, όχι ειδικότερη  της πρώτης, αλλά  νέα αυτοτελή και  παράλληλα λειτουργούσα με την  ως άνω διμελή! της 19-01-2018. 
Ο εμπνευστής,  που εισηγήθηκε τη σύσταση της είχε την φαεινή ιδέα να την ονοματίσει με τον  ως άνω ατυχέστατο τίτλο, πριν ακόμη στεγνώσει το  μελάνι του  νεοπαγούς  νόμου για σύσταση  νέου  Οργανισμού, σύμφωνα με τον οποίον όμως τελικά συνεχίζει να διατηρείται ο Ιταλικός Κτηματολογικός Κανονισμός και ενώ τίποτε δεν είναι ξεκαθαρισμένο, το  δε τοπίο είναι ακόμη  θολό, το ΔΣ  απ’ ότι φαίνεται βιάζεται ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΘΟΥΜΕ!!! (δηλαδή να παραδοθούμε άνευ όρων, όπως τουλάχιστον αυτό αφήνει να  υπονοείται και  μόνο από τον τίτλο της Επιτροπής) με το  ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ!!!. 

Ο νεοσύστατος υδροκέφαλος Οργανισμός ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ως ΝΠΔΔ, όπως προβλέπεται να λειτουργήσει, δηλ. καταργώντας τα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω και μη προβλέποντας την συνέχιση τους τουλάχιστον  ως αυτόνομων και αυτοτελών γραφείων λόγω του ειδικού νομικού τους καθεστώτος εξ αιτίας της   εφαρμογής του  Ιταλικού  Κτηματολογικού  Κανονισμού, τον οποίο και ο νέος νόμος διατηρεί εν ισχύει  και μέχρι να βρει  ο νέος Οργανισμός ένα σωστό βηματισμό  μάλλον τροχοπέδη θα  αποτελεί  στην επίλυση  όλων των σύνθετων λειτουργικών και εν γένει  σωρευμένων  προβλημάτων του  Κτηματολογίου. Ως εκ τούτου  το ΔΣ θα έπρεπε να  επανασυστήσει διευρυμένη (πολυμελή), όπως συνέβη το 1998 (τότε συνεστήθη 15μελής,  Επιτροπή Κτηματολογίου,  μεταξύ δε των μελών της ήσαν και  3  δικαστές),  η οποία θα μπορούσε να είχε το τίτλο «Επιτροπή αντιμετώπισης των πάσης φύσεως  θεμάτων του Κτηματολογίου Ρόδου μετά  και τη προβλεπομένη  κατάργηση του Κτηματολογικού Γραφείου του» και η οποία θα  είχε την ευχέρεια να αναθέσει σε επί  μέρους ολιγομελή ομάδα εργασίας (μια ή περισσότερες), που θα επιφορτιζόταν συγκεκριμένο έργο, τόσο σε όλα τα προκύπτοντα θέματα μετά και τη ψήφιση του πρόσφατου νόμου, όσο και  για τα καθημερινά λειτουργικά προβλήματα του Κτηματολογίου (υφιστάμενα και μελλοντικά). 

Η πολυμελής  αυτή Επιτροπή Κτηματολογίου θα είχε τον τελικό λόγο, ως  Επιτροπή Κύρους και  το πόρισμα της  θα  αποτελούσε πολύτιμο εργαλείο  και οδηγό  στις αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ. Προς γενική έκπληξη, προέκυψε με απόφαση του ΔΣ κατά την τελευταία συνεδρίαση του, όλως ξαφνικά , άλλη μια ολιγομελής καινούργια επιτροπή , ονομασθείσα ως «Επιτροπή ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ !!!»,  που και μόνο ο ηττοπαθής  τίτλος  της   προσδίδει   σ’ αυτήν συγκεκριμένη  κατεύθυνση, ενώ θα έπρεπε να αποφεύγεται οτιδήποτε μπορεί να δώσει λαβή και επιχειρήματα  στο διαχρονικά  Αθηνοκεντρικό κράτος για  νέα κτηματογράφηση, αβασάνιστα  και εκ του προχείρου, για να μη χαθούν κονδύλια , παρά το γεγονός  δε ότι είναι δεδομένες και γνωστές στο ΔΣ οι παλαιότερες  θέσεις του Σώματος των Δικηγόρων Ρόδου από το 1999.. 

Ως γνωστόν τότε, τόσο  η  Γ.Σ και το ΔΣ, όσο και  οι Επιτροπές, παλέψαμε με νύχια και με δόντια για να αποφευχθεί η  κοινωνική  αναστάτωση  και το πετύχαμε, έδωσε δε πραγματικό αγώνα και ο  ίδιος ο  τότε  Πρόεδρος  του ΔΣΡ. Τουλάχιστον  αυτόν όφειλε εκ λόγων σεβασμού  ο επί σειράν ετών συνεργάτης του νέος Πρόεδρος  να τον προτείνει  και  στην νέα Επιτροπή (για μένα μάλλον υπάρχει  κάποιο  κόλλημα), η οποία θα είχε  ως μοναδικό γνώμονα  να αποφευχθεί πάση θυσία και σε κάθε περίπτωση η  κοινωνική αναστάτωση, η ταλαιπωρία  των ιδιοκτητών ακινήτων και το δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος, αν επιχειρηθεί αβασάνιστα τέτοιο σοβαρό εγχείρημα μιας  νέας κτηματογράφησης (αντισυνταγματικής κατ’ εμέ , χωρίς καμιά ειδική θεσμική πρόβλεψη, όπως θεωρώ ότι θα έπρεπε, λόγω του ειδικού  νομικού καθεστώτος  του Κτηματολογίου μας).