Τα ίδια πριν 60 χρόνια

Πριν από 60 χρόνια τα ίδια προβλήματα είχαμε με τους Τούρκους!

Κυνηγούσαν και συνελάμβαναν ψαράδες εντός των ελληνικών υδάτων, κοντά στην Ψέριμο, δηλαδή πέριξ των Ιμίων!
Τα ίδια δεν κάνουν και τώρα;
Μήπως τελικά θέλει άλλου είδους αντιμετώπιση το θέμα;