Πρόγραμμα συνδιαφήμισης σε δώδεκα αγορές

Ο ΕΟΤ αποφάσισε και φέτος να κάνει πρόγραμμα συνδιαφήμισης με τον Tour Operator ΤUI Group καθώς όπως σημειώνει τα προηγούμενα έτη έφερε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα.

Στόχος για φέτος είναι τόσο η συγκράτηση όσο και η αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων τουριστών.

To πρόγραμμα  αφορά σε δράσεις ανά αγορά – στόχο, τις οποίες ο Οργανισμός προγραμματίζει να υλοποιήσει κατά τη διάρκεια του έτους 2018, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά από πρωτοβουλία και σχετική πρόσκληση του Τ. Ο. και οι οποίες κρίθηκαν συμφέρουσες για τον Ε.Ο.Τ. και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα κοινά προγράμματα στις επιλεγμένες αγορές περιλαμβάνουν ένα σύνολο ενεργειών που ποικίλει ανά αγορά ανάλογα με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν δυνάμει ταξιδιωτών καθώς και τα μέσα που επιλέγουν για να ενημερωθούν και να προχωρήσουν σε κράτηση για τις διακοπές τους.

Ο ΕΟΤ θα προσφέρει 1,8 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο της καμπάνιας μαζί και με την συμμετοχή της ΤUI έχει υπολογισθεί ότι θα φθάσει σε 3 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα ανά χώρα και το ποσό που θα διατεθεί έχει ως εξής:

ΣΥΝΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΟΤ- ΤUI GROUP

Χώρες                                      Ευρώ

Ηνωμένο Βασίλειο &              

Ιρλανδία                                   458.010

Σκανδιναβικές χώρες               299.063

Βέλγιο                                       149.133

Ολλανδία                                  168.190

Γαλλία                                       118.896

Γερμανία                                   393.779

Αυστρία                                    101.400

Πολωνία                                   47.564

Ελβετία                                     26.020

Ρωσία-Ουκρανία                       50.718

ΣΥΝΟΛΟ                                  1.812.773

Πηγή: tornosnews.gr