Σήμερα τι εξάγεται;

Γράφει ο Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου

Εξήντα χρόνια μετά οι συγκρίσεις είναι βέβαια δύσκολες, οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις εντελώς διαφορετικές, όμως τίθεται ένα πελώριο θέμα αυτό της γεωργικής παραγωγής του πρωτογενούς τομέα που θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη και τις μικρές τοπικές βιοτεχνίες, που είναι απαραίτητες για τα παραδοσιακά μας προϊόντα, την επεξεργασία, την τυποποίηση, την ποιοτική αναβάθμιση, τις εξαγωγές.

Ο πρωτογενής τομέας της Ρόδου, έχει τις δυνατότητες να βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας με νέες καλλιέργειες που ευδοκιμούν στον τόπο μας και διακρίνονται για την άριστη ποιότητα όπως κρασιά, έλαια, μέλι, εσπεριδοειδή, σιτηρά, όσπρια και άλλα, όπως επίσης η ανάπτυξη και η οργάνωση σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες εκτροφής μικρών ζώων, και κυρίως βοοειδή που για ένα διάστημα λειτούργησαν συστηματικά αλλά χωρίς διάρκεια.

Ας συγκρίνουμε τουλάχιστον ας μας ενημερώσουν οι αρμόδιοι αν αυξήθηκαν οι καλλιέργειες σε αμπέλια, αν δημιουργήθηκαν νέοι σύγχρονοι αμπελώνες, αν η καλλιέργεια της ελιάς έχει αυξηθεί με νέους ελαιώνες αν αξιοποιούνται οι κάμποι που κάποτε παρήγαγαν το εκλεκτό ροδίτικο σιτάρι, αν έχουμε αύξηση παραγωγής σε καλλιέργειες όπως η ντομάτα, η πατάτα, τα κρεμύδια, τα αγγούρια, τα φρούτα και λαχανικά, αλλά και ειδικότερα, καρπούζια, πεπόνια, προϊόντα που είναι καθημερινά απαραίτητα, και αν καλύπτουν τις ανάγκες του τουρισμού τοπικά.

Θέλω να μάθω και θα χαρώ ιδιαίτερα το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δράσης των νέων αγροτών που επιδοτούνται από την Περιφέρεια, σε ποιο βαθμό θα συμπληρώσουν ή θα αναπτύξουν τις ανάγκες της τοπικής αγοράς σε κάθε μορφής καλλιέργεια, ή αν ειδικεύονται μόνο σε ένα αντικείμενο παραγωγής ή είναι αγρότες γενικής δράσης όπως είμασταν κάποτε τα παλιά χρόνια, όπου η τοπική αγροτική οικιακή οικονομία και δραστηριότητα κάλυπτε όλες τις ανάγκες παραγωγής στον πρωτογενή τομέα και στην κτηνοτροφία, αγρότες για όλες τις δουλειές.

Σήμερα, οι σύγχρονες τεχνικές τα σύγχρονα αποδοτικά γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, οι εκλεκτοί σπόροι και φυτά, τα διάφορα λιπάσματα, η στήριξη του νέου αγρότη από τους γεωπόνους και στον τομέα της κτηνοτροφίας από τους κτηνιάτρους, είναι δυνατόν και πρέπει να αυξήσουν τις στρεμματικές καλλιέργειες, αλλά και τις αποδόσεις σε υψηλά ικανοποιητικά επίπεδα, πρέπει να αξιοποιηθούν εγκαταλελειμένες παλιές αγροτικές εκτάσεις που τις καλλιεργούσαμε με πρωτόγονα μέσα και άροτρα που έσερναν συνήθως βόδια, άλογα ή γαϊδούρια, το 1940, 1950.

Πρέπει να φτάσουμε από απόψεις παραγωγής σε ικανοποιητικά επίπεδα έτσι που να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της τοπικής τουριστικής αγοράς (3.000.000) τρία εκατομμύρια άνθρωποι περίπου επισκέπτονται τη Ρόδο, να υπάρξει συνεργασία παραγωγών και ξενοδόχων για αμοιβαίο όφελος αλλά και όλων των επαγγελματιών η μεσογειακή διατροφή να είναι ουσία και πράξη, καλά τα πανηγύρια και οι βραβεύσεις που όμως πρέπει να έχουν ουσιαστικό προοδευτικό αποτέλεσμα. Ναι στα τοπικά προιόντα και όχι βέβαια στα ξένα και εισαγόμενα πρέπει να είναι ο σκοπός και στόχος μας.