Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Την ερχόμενη Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου πρόκειται να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν και αφορούν την τρέχουσα δραστηριότητα του δήμου, είναι σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη τα εξής:

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

1.1.Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2018.

1.2.Έγκριση της αρ.53/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ.έτους 2017.

1.3.Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου  παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου 02 με τίτλο  «Προμήθεια επίπλων για το κέντρο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ Σορωνής¨» της πράξης με τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Δημοτικής βιβλιοθήκης της Δ.Κ Σορωνής , Δημοτικής Ενότητας Καμείρου, αρ. πρωτ. 2/8801/2018.

1.4.Έγκριση δαπάνης εξόδων φιλοξενίας Διεθνούς Θερινού Σχολείου σε συνεργασία με το εργαστήριο φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών για τη Τοπογράφηση Αρχαιολογικού χώρου στη περιοχή της Κιμισάλας, αρ. πρωτ. 2/8252/2018.

1.5.Έγκριση από το Δ.Σ Προγράμματος για τις γαλάζιες σημαίες έτους 2018, αρ. πρωτ. 2/5861/2018.

1.6.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/8789/2018.

1.7.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/10249/2018.

1.8.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/5471/2018.

1.9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής από το Δ.Σ για την υπηρεσία «Φύλαξη Δ.Ε.Λινδίων Κ.Α. 00-6142.0036, αρ. πρωτ. 2/10266/2018.

1.10.Ορθή Επανάληψη της αρ.1137/2017 Απόφασης Δ.Σ που αφορά έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/8786/2018.

1.11. Έγκριση διαγραφής χρέωσης  τροφείων ΔΠΣ Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/6817/2018.

1.12.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΓΚΑΦΑ, αρ. πρωτ. 2/4563/2018.

1.13.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ, αρ. πρωτ. 2/4571/2018.

1.14.΄Εγκριση διαγραφής οφειλής ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ, αρ. πρωτ. 2/4576/2018.

1.15.Έγκριση  διαγραφής οφειλής ΧΡΗΣΤΟΥ  ΠΕΤΡΙΔΗ, αρ. πρωτ. 2/4579/2018.

1.16.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΝΙΑ, αρ. πρωτ. 2/7247/2018.

1.17.Έγκριση διαγραφής χρέωσης προστίμου ανέγερσης-διατήρησης της Ε.Ε και ΣΙΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, αρ. πρωτ. 2/7245/2018.

1.18.Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΓΙΑ, αρ. πρωτ. 2/7030/2018.

1.19.Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων έτους 2015, αρ. πρωτ. 2/9265/2018.

1.20.Έγκριση συγκρόιτησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, αρ. πρωτ. 2/5076/2018.

2.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαχος κ.Μιχαήλ Παλαιολόγου)

2.1.Έγκριση της αρ. 2/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά παραχώρηση – ανανέωση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑΜΕΑ, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών.

2.2. Έγκριση της αρ. 3/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά συμπλήρωση- τροποποίηση των άρθρων 7 και 9 του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ρόδου (Απόφαση Δ.Σ 755/2014).

2.3. Έγκριση της αρ. 4/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ.198/2017 Απόφασης Συμβουλίου Δ.Κ.Ρόδου με θέμα «Πρόταση παραχώρησης επιπλέον ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου στο περίπτερο στην οδό Ηλία Βενέζη.

2.4. Έγκριση της αρ. 5/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ.199/2017 Απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ.Ρόδου με θέμα «Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Εθνάρχου Μακαρίου-Αλλαγή  κατεύθυνσης των οδών Πλωτάρχου Μπλέσσα και Τάρπον Σπρινγκς-Αμφιδρόμηση της οδού Γ.Παπανικολάου-Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Ακροπόλεως.

2.5. Έγκριση της αρ. 6/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ. 200/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Ρόδου με θέμα «Πρόταση παραχώρησης επιπλέον ενοικιαζόμενου Κ.Χ στο περίπτερο  επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως.

2.6. Έγκριση της αρ. 7/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ.1/2018 Απόφασης του Συμβουλίου  της Τ.Κ.Αρχίπολης με θέμα εγκατάσταση δικτύων νέας γενιάς nga στην περιοχή της Τ.Κ.Αρχίπολης.

2.7. Έγκριση της αρ. 8/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ.40/2017 Απόφασης Συμβουλίου Δ.Κ.Αφάντου με θέμα «Αποχαρακτηρισμός Τμήματος κτηματολογικής οδού εντός του Οικισμού Αφάντου».

3.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
(Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ.Α.Μπεκιάρης–Α.Παρασκευοπούλου)

3.1.Έγκριση 4ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίλτο «Επισκευή συντήρηση παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών Διοίκησης-Μεταστέγαση Υπηρεσιών, αρ. πρωτ. 16/7805/2018.

3.2.Έγκριση τροποπ[οίησης της αρ. 722/2017 Απόφασης Δ.Σ με θέμα «Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων βάσει του Ν.4479/2017», αρ. πρωτ. 16/8716/2018.

3.3.Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης επαρχιακής οδού Κατταβιάς-Πρασονήσι με Βρουλιά»¨ως προς το άρθρο 2 «ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», αρ. πρωτ. 16/9896/2018.

3.4. 2η Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για το έργο « Συμπλήρωση δύο (2) λυομενων αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου Δήμου Ρόδου, ως προς το άρθρο 2 «ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ», αρ. πρωτ. 16/9907/2018.

3.5. 2ηΤροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για το έργο « Διαμόρφωση-Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο Δημοτικό Σχολείο Παστίδας στη ΔΕ Πεταλούδων¨, ως προς το άρθρο 2 «ΣΚΟΠΟΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», αρ. πρωτ. 16/10110/2018.

3.6. 2η Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για το έργο «Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου» ως προς το άρθρο 6 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», αρ. πρωτ. 16/10153/2018.

3.7. 2ηΤροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για το έργο « Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της ΕΠΣ στις Αθλητικες εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου» ως προς το άρθρο 2 «ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ», αρ. πρωτ. 16/10076/2018.

3.8.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (στο παραλιακό μέτωπο της Δ.Κ.Αφάντου),αρ. πρωτ. 16/8061/2018.

3.9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και Οργάνωση Λειτουργίας της παραλιακής ζώνης», αρ. πρωτ. 16/8063/2018.

3.10.Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (υπόλοιπα έργα στη  Δ.Ε. Καμείρου), αρ. πρωτ. 16/8056/2018.

3.11.Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανακαίνιση κουζίνας Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγ.Νικολάου», αρ. πρωτ. 16/9821/2018.

3.12.Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες στο κτίριο ΒΙΛΛΑ ΚΟΡΟΝΑ», αρ. πρωτ. 2/8620/2018.

4. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ε.Κορναρόπουλος)

4.1.Πρακτική άσκηση ενός σπουδαστή ΤΕΙ Κρήτης στο Δήμο Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/9521/2018.

4.2.Πρακτική άσκηση ενός σπουδαστή ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Δήμο Ρόδου,αρ. πρωτ. 2/10518/2018.

4.3.Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού για πυροπροστασία του Δήμου Ρόδου  2018.

4.4.Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού εποχικού χαρακτήρα 2018.

5.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
(Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γ.Κακούλης)

5.1.Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου (Ιντερνετ) εντός υφιστάμενου καταστήματος «Παραδοσιακό Καφενείο», αίτηση Ν.Παπαμανώλη, αρ. πρωτ. 585/2018.

5.2. Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου (Ιντερνετ) εντός υφιστάμενου καταστήματος «Καφετέρια», αίτηση Η. Χαρόβα.

6.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Κακούλης)

6.1.Ορισμός μελών σε Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Ρόδου έτους 2018, αρ. πρωτ. 187/2018.

6.2.Ορισμός μελών σε Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Ρόδου έτους 2018, αρ. πρωτ. 189/2018.

7. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου)

7.1.Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας Κυριακές και αργίες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου   αρ. πρωτ.  2/10620/2018)

7.2.Παράταση της με αρ.πρωτρ.2/6354/30.1.2017 Σύμβασης περί συλλογής, απομάκρυνσης και εκποίησης χαρακτηρισμένων εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/10918/2018.

8.ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ.Φ.Κρεμαστινού).

8.1.Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού Τύπου με διακριτικό τίτλο “Elysioum”, 5* Αστέρων και συνολικής  δυναμικότητας 782 κλινών, εντός της ΚΜ 385 Γαιών Κοσκινού εμβαδού 24.427 m2 στην περιοχή “Aμμούδες”, Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΝΗΚΑ ΑΕ”», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), αρ. πρωτ. 18/7472/2018.

8.2. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία  RODOS MARIS κατηγορίας τεσσάρων αστέρων συνολικής δυναμικόητας 920 κλινών που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαίρετων κτισμάτων στις διατάξεις του Ν4178/13 εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 57.970,12 τ.μ. στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ, Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου, Δημοτικής Ενότητας Ν.Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου,  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας “Ξενοδοχεία Ελλάδος MITSIS COMPANY AE ”», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.),αρ. πρωτ. 18/11305/2018.

8.3. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία  RODOS VILLAGE κατηγορίας τεσσάρων αστέρων συνολικής δυναμικότητας 814 κλινών που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαίρετων κτισμάτων στις διατάξεις του Ν4178/13 εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 66.031,00 τ.μ. στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ, Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου, Δημοτικής Ενότητας Ν.Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου,  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας “Ξενοδοχεία Ελλάδος MITSIS COMPANY AE ”», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.),αρ. πρωτ. 18/11306/2018.

8.4.Ορισμός μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών για το έτος 2018, αρ. πρωτ. 18/10367/2018.

8.5.Έγκριση μελέτης και διαδικασίας ανάθεσης της εργασίας: Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών δένδρων προϋ/σμού 23.808 €., αρ. πρωτ. 18/11420/2018.

8.6.Έγκριση μελέτης και διαδικασίας ανάθσης με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου «Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018» προϋ/σμού 73.916,4 ,αρ. πρωτ. 18/11423/2018.

9.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Κορωναίος)

9.1.Ορισμός μελών Επιτροπών Παραλαβής της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου για το έτος 2018, αρ. πρωτ. 2/8288/2018.

9.2.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/10995/2018/.

10. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Δ.Ο.Π.)
(Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Σ.Πετράκης)

10.1.Έγκριση Απολογισμού ΔΟΠ οικ.έτους 2018, αρ.Απόφασης Δ.Σ 7/2018.

10.2.Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης Δήμου  Ρόδου, αρ.Απόφασης 8/2018.

11.ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΔΑ
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΡΟΔΑ κ.Δ.Παρασκευάς)

11.1.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης-Τροποποίησης Προϋπολογισμού  της Δημοτικής Επιχείρησης  έτους 2018, αρ.Απόφασης Δ.Σ11/2018.

12.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ.Α.Ζωάννου)

12.1.Αποδοχή χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2018 για την υλοποίηση του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων –ΚΗΦΗ Κοσκινού», αρ. πρωτ. 14/7185/2018.

13.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Κορωναίος)

13.1.Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου.

13.2.Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου.

13.3.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Ρόδου»    σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ310/02.02.2018/τ.Β) Απόφασης Υπ. Εσωτερικών.

13.4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου » σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ310/02.02.2018/τ.Β) Απόφασης Υπ. Εσωτερικών.

13.5. Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2018 (Α΄ Δόση)για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α΄/θμιας  και β΄/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου.

14.ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(Εισηγητής: Πρόεδρος  Δ.Λ.Τ.Ν.Δ  κ.Μ.Χριστοδούλου)

14.1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

15. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας)

15.1. «Πραγματοποίηση στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς»